Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok Kullanıcılı Masif MIMO Sistemler için Uzaysal Modülasyon (bibtex)
Çok Kullanıcılı Masif MIMO Sistemler için Uzaysal Modülasyon (bibtex)
by S. Ulucak, E. Başar
Reference:
S. Ulucak, E. Başar, "Çok Kullanıcılı Masif MIMO Sistemler için Uzaysal Modülasyon", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{S.Üstünbaş2017c,
author={S. Ulucak and E. Başar},
title = {Çok Kullanıcılı Masif MIMO Sistemler için Uzaysal Modülasyon},
booktitle={25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye},
year={2017},
month={Mayıs},
pages={},
doi={10.1109/SIU.2017.7960432},
url={https://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960432},
language={Turkish},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser