Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Fiziksel Katman Ağ Kodlamaya Dayalı Bir Spektrum Paylaşım Protokolu (bibtex)
Fiziksel Katman Ağ Kodlamaya Dayalı Bir Spektrum Paylaşım Protokolu (bibtex)
by S.Üstünbaş, Ü.Aygölü
Reference:
S.Üstünbaş, Ü.Aygölü, "Fiziksel Katman Ağ Kodlamaya Dayalı Bir Spektrum Paylaşım Protokolu", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{S.Üstünbaş2017ua,
author={S.Üstünbaş and Ü.Aygölü},
title = {Fiziksel Katman Ağ Kodlamaya Dayalı Bir Spektrum Paylaşım Protokolu},
booktitle={25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye},
year={2017},
month={Mayıs},
pages={},
doi={10.1109/SIU.2017.7960230},
url={https://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960230},
language={Turkish},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser