Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Altına Sermeli Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Spektrum Paylaşımı için ARQ Tabanlı Bir Protokol (bibtex)
Altına Sermeli Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Spektrum Paylaşımı için ARQ Tabanlı Bir Protokol (bibtex)
by S. Saraç, Ü.Aygölü
Reference:
S. Saraç, Ü.Aygölü, "Altına Sermeli Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Spektrum Paylaşımı için ARQ Tabanlı Bir Protokol", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{S.Saraç2016A,
		author = {S. Saraç and Ü.Aygölü},
		booktitle = {IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak},
		title = {Altına Sermeli Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Spektrum Paylaşımı için ARQ Tabanlı Bir Protokol},
		year = {2016},
		month = {Mayıs},
		doi={},
		url={},
 		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser