Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme (bibtex)
Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme (bibtex)
by S.Şahin, Ü.Aygölü
Reference:
S.Şahin, Ü.Aygölü, "Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{S.ahin13163543192011,
		author = {S.Şahin and Ü.Aygölü},
		booktitle = {19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya},
		title = {Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme},
		year = {2011},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser