Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi (bibtex)
Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi (bibtex)
by S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü
Reference:
S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{S.ahin13163543392007,
		author = {S.Şahin and M.E.Çelebi and Ü.Aygölü},
		booktitle = {15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir},
		title = {Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi},
		year = {2007},
		month = {Haziran},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser