Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis) (bibtex)
Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis) (bibtex)
by Sezgin Şen
Abstract:
Bu tezde, fırsatçı röle seçim tekniği çoklu kafes kodlamalı modülasyona uygulanarak, işbirlikli çoklu kafes kodlamalı modülasyonun röle sayısına olan bağımlılığını ortadan kaldırmak ve kod çözme karmaşıklığını azaltmak amaçlanmıştır. Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon için servis dışı kalma olasılığı kuramsal olarak çıkartılmış ve benzetim sonuçlarıyla birebir uyuştuğu gösterilmiştir. Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon, ilk olarak, literatürde verilen 1 bit/s/Hz hızlı çoklu kafes kodlara uygulanmış ve önemli hata başarım kazançları sağladıkları gösterilmiştir. Bu sonuçtan hareketle, çiftsel ve çerçeve hata olasılıklarının üst sınır analizleri sonucu ortaya konmuş olan kod tasarım ölçütü fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon için kullanılarak iletim hızı 1,5 bit/s/Hz olan 4-, 8- ve 16- durumlu yeni fırsatçı kafes kodlar tasarlanmış, hata başarımları bilgisayar benzetimleriyle değerlendirilmiştir. Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon yapılarının kod çözme karmaşıklıkları hesaplanmış ve literatürdeki eşdeğer yapılar olan işbirlikli çoklu kafes kodlamalı modülasyon yapılarına göre karmaşıklığın azaltıldığı gösterilmiştir.
Reference:
Sezgin Şen, "Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
Bibtex Entry:
@thesis{Sezgin2011t,
  author = {Sezgin Şen}, 
  title = {Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2011},   
  month={Haziran},
  abstract={Bu tezde, fırsatçı röle seçim tekniği çoklu kafes kodlamalı modülasyona uygulanarak, işbirlikli çoklu kafes kodlamalı modülasyonun röle sayısına olan bağımlılığını ortadan kaldırmak ve kod çözme karmaşıklığını azaltmak amaçlanmıştır. Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon için servis dışı kalma olasılığı kuramsal olarak çıkartılmış ve benzetim sonuçlarıyla birebir uyuştuğu gösterilmiştir. Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon, ilk olarak, literatürde verilen 1 bit/s/Hz hızlı çoklu kafes kodlara uygulanmış ve önemli hata başarım kazançları sağladıkları gösterilmiştir. Bu sonuçtan hareketle, çiftsel ve çerçeve hata olasılıklarının üst sınır analizleri sonucu ortaya konmuş olan kod tasarım ölçütü fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon için kullanılarak iletim hızı 1,5 bit/s/Hz olan 4-, 8- ve 16- durumlu yeni fırsatçı kafes kodlar tasarlanmış, hata başarımları bilgisayar benzetimleriyle değerlendirilmiştir. Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon yapılarının kod çözme karmaşıklıkları hesaplanmış ve literatürdeki eşdeğer yapılar olan işbirlikli çoklu kafes kodlamalı modülasyon yapılarına göre karmaşıklığın azaltıldığı gösterilmiştir.},  
  note={danışman: Ü. Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser