Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri (bibtex)
Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri (bibtex)
by Harun Sokullu, Alphan Salarvan, Fatih Sadıç, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt
Reference:
Harun Sokullu, Alphan Salarvan, Fatih Sadıç, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, "Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Sokullu.2013a,
		author = {Sokullu, Harun and Salarvan, Alphan and Sadıç, Fatih and Küyel, Türker and Karabulut Kurt, Güneş},
		booktitle = {21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC},
		title = {Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri},
		year = {2013},
		month = {Nisan},
		url = {http://dx.doi.org/10.1109/SIU.2013.6531425},			
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser