Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine (bibtex)
Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine (bibtex)
by T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü
Reference:
T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü, "Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{T.Mataracolu13163543342008,
		author = {T.Mataracıoğlu and Ü.Aygölü},
		booktitle = {16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim},
		title = {Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine},
		year = {2008},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser