Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis) (bibtex)
Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis) (bibtex)
by Semiha Tedik
Abstract:
Bu çalışmada, öncelikle tam-çift yönlü (FD) radyolardaki öz-girişim (SI) kanalından gelen SI işaretinin etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla temelband bir alıcı yapısı önerilmiştir. SI kanalının istatiksel dağılımını belirlemek için yazılım tabanlı radyo birimlerinden (USRP) oluşan bir test ortamı kurulmuştur. USRP yardımıyla ölçülen SI kanalının zaman yayılımlı karakteristiğine uygun, aşırı örnekleme yapısına dayanan kademeli girişim dengeleyici (FSE) içeren bir temelband alıcı yapısı önerilmiştir. Ardından SI iptal işleminin her zaman ideal olarak gerçekleştirilemediği durumlar göz önüne alınarak, iletim süresini yarı-çift yönlü aktarma (HDR) sistemine göre yarıya düşüren tam-çift yönlü aktarma (FDR) sisteminin SI iptal katsayısının hangi değerlerinde daha iyi başarım verdiğini gösteren üst sınır ifadesi bulunmuştur. Ayrıca, tam-çift yönlü fiziksel katman ağ kodlamalı (FD-PNC) sistemlerin bit hata başarımlarına (BER) ilişkin SI iptal katsayısına bağlı, sıkı alt ve üst teorik limitler bulunarak benzetim çalışmalarıyla teorik sonuçlar desteklenmiştir.
Reference:
Semiha Tedik, "Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt)
Bibtex Entry:
@thesis{Tedik2013t,
  author = {Semiha Tedik}, 
  title = {Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2013},   
  month={Haziran},
  abstract={Bu çalışmada, öncelikle tam-çift yönlü (FD) radyolardaki öz-girişim (SI) kanalından gelen SI işaretinin etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla temelband bir alıcı yapısı önerilmiştir. SI kanalının istatiksel dağılımını belirlemek için yazılım tabanlı radyo birimlerinden (USRP) oluşan bir test ortamı kurulmuştur. USRP yardımıyla ölçülen SI kanalının zaman yayılımlı karakteristiğine uygun, aşırı örnekleme yapısına dayanan kademeli girişim dengeleyici (FSE) içeren bir temelband alıcı yapısı önerilmiştir. Ardından SI iptal işleminin her zaman ideal olarak gerçekleştirilemediği durumlar göz önüne alınarak, iletim süresini yarı-çift yönlü aktarma (HDR) sistemine göre yarıya düşüren tam-çift yönlü aktarma (FDR) sisteminin SI iptal katsayısının hangi değerlerinde daha iyi başarım verdiğini gösteren üst sınır ifadesi bulunmuştur. Ayrıca, tam-çift yönlü fiziksel katman ağ kodlamalı (FD-PNC) sistemlerin bit hata başarımlarına (BER) ilişkin SI iptal katsayısına bağlı, sıkı alt ve üst teorik limitler bulunarak benzetim çalışmalarıyla teorik sonuçlar desteklenmiştir.},  
  note={danışman: G. Karabulut Kurt},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser