Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis) (bibtex)
Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis) (bibtex)
by Ebru Sinem Toker
Reference:
Ebru Sinem Toker, "Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi)
Bibtex Entry:
@thesis{Toker2008t,
  author = {Ebru Sinem Toker}, 
  title = {Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2008},   
  month={Haziran}, 
  note={danışman: E. Çelebi},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser