Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu Klasifikasyonu (bibtex)
MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu Klasifikasyonu (bibtex)
by Merve Turan, Mengüç Öner, Hakan Ali Çırpan
Reference:
Merve Turan, Mengüç Öner, Hakan Ali Çırpan, "MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu Klasifikasyonu", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Turan.2014a,
		author = {Turan, Merve and Öner, Mengüç and Çırpan, Hakan Ali},
		booktitle = {22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye},
		title = {MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu Klasifikasyonu},
		year = {2014},
		month = {Nisan},
		url = {},		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser