Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı (bibtex)
Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı (bibtex)
by Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü
Reference:
Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Ustunbas2015A,
		author = {Seda Üstünbaş and Ertuğrul Başar and Ümit Aygölü},
		booktitle = {IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya},
		title = {Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı},
		year = {2015},
		month = {Mayıs},
		doi={},
		url={},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser