Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Filtre Seçimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi (bibtex)
Filtre Seçimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi (bibtex)
by Ali Yılmaz Yıldırım, Güneş Karabulut Kurt
Reference:
Ali Yılmaz Yıldırım, Güneş Karabulut Kurt, "Filtre Seçimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Yıldırım2018a,
		author = {Ali Yılmaz Yıldırım and Güneş Karabulut Kurt},
		booktitle = {IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye},
		title = {Filtre Seçimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi},
		year = {2018},
		month = {Mayıs},
		doi={},
		url={},
 						
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser