Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Geniş ölçekli MIMO Sistemler için Dik Uzaysal Modülasyon (bibtex)
Geniş ölçekli MIMO Sistemler için Dik Uzaysal Modülasyon (bibtex)
by Z. Yiğit, E. Başar
Reference:
Z. Yiğit, E. Başar, "Geniş ölçekli MIMO Sistemler için Dik Uzaysal Modülasyon", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Z.YiğitBaşar2017c,
author={Z. Yiğit and E. Başar},
title = {Geniş ölçekli MIMO Sistemler için Dik Uzaysal Modülasyon},
booktitle={25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye},
year={2017},
month={Mayıs},
pages={},
doi={10.1109/SIU.2017.7960233},
url={https://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960233},
language={Turkish},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser