Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Sınırlı geribeslemeli haberleşme için alıcıdaki SNR tabanlı kod ve anten/röle seçimi (bibtex)
Sınırlı geribeslemeli haberleşme için alıcıdaki SNR tabanlı kod ve anten/röle seçimi (bibtex)
by A. Eksim, ME Celebi
Reference:
A. Eksim, ME Çelebi, "Sınırlı geribeslemeli haberleşme için alıcıdaki SNR tabanlı kod ve anten/röle seçimi", DEU Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, DEU Mühendislik Fakültesi, vol. 2010, 2010.
Bibtex Entry:
@article{eksim2010asnrgeri,
  title={Sınırlı geribeslemeli haberleşme için alıcıdaki SNR tabanlı kod ve anten/röle seçimi},
  author={Eksim, A. and Celebi, ME},
  journal={DEU Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi},
  volume={2010},
  number={},
  pages={},
  year={2010},
  publisher={DEU Mühendislik Fakültesi},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser