Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Dayanıklı Görüntü Onarımı Yöntemleri (bibtex)
Dayanıklı Görüntü Onarımı Yöntemleri (bibtex)
by Ertuğrul Çelebi
Reference:
Ertuğrul Çelebi, "Dayanıklı Görüntü Onarımı Yöntemleri", 1. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 53-58, İstanbul, 1993, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Erturul13163666411993,
		author = {Ertuğrul Çelebi},
		booktitle = {1. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 53-58, İstanbul},
		title = {Dayanıklı Görüntü Onarımı Yöntemleri},
		year = {1993},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser