Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis) (bibtex)
Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis) (bibtex)
by Yakup Şahin
Reference:
Yakup Şahin, "Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Eylül. (danışman: E. Çelebi)
Bibtex Entry:
@thesis{Sahin2011t,
  author = {Yakup Şahin}, 
  title = {Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2011},   
  month={Eylül}, 
  note={danışman: E. Çelebi},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser