Araştırma Alanları

 • Telsiz Haberleşme Sistemleri ve Ağları
 • 5G ve Sonrası Hücresel Haberleşme Sistemleri/Teknikleri
 • İndis Modülasyonu, Uzaysal Modülasyon, Ortam Tabanlı Modülasyon (Media Based Modulation, MBM)
 • NOMA, mmWave, Drone Tabanlı Haberleşme
 • Telsiz Haberleşmede Makine Öğrenmesi
 • Fiziksel Katman Güvenlik, Gizlilik, Karıştırma ve Yanıltma Çözümleri
 • Tam Çift Yönlü (Full-duplex) Haberleşme
 • Enerji Verimli Haberleşme, Enerji Hasatlama (Energy Harvesting), SWIPT
 • Araç Haberleşmesi (Vehicular Communication)
 • Çok-Girişli Çok-Çıkışlı (MIMO) Sistemler, Uzay-Zaman Kodlama, Massive MIMO
 • İşbirlikli Haberleşme (Cooperative Communication)
 • Ağ Kodlama (Network Coding), Ağ Kodlamalı İşbirliği (Network Coded Coop.)
 • OFDMA ve Sonrası Teknikler, Yeni Dalga Formu Tasarımları
 • Bilişsel Ağlar (Cognitive Networks)
 • Kanal Kodlama, Kodlamalı Modülasyon, Turbo, LDPC, Kutupsal Kodlar
 • Optik Haberleşme, Görünür Işık Haberleşmesi (Visible Light Communication)

Duyurular

Son Haberler