Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Year:
Year:
 [301]  Rida Khan, Güneş Karabulut Kurt, İbrahim Altunbaş, "Decoding failure probability of random network coding systems in fading channels", 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pp. 2050-2053, 2015, May. [pdf] [doi]
 [302]  Ertuğrul Başar, "OFDM with Index Modulation Using Coordinate Interleaving", Wireless Communications Letters, IEEE, vol. PP, no. 99, 2015, April. [pdf] [doi]
 [303]  G. Özvural, G. Karabulut Kurt, "Advanced Approaches for Wireless Sensor Network Applications and Cloud Analytics", International Workshop on Emerging Wireless Sensors Network Applications, Singapore, 2015, April. [pdf] [doi]
 [304]  V. Luecken, T. Singh, Ö. Cepheli, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, G. Dartman, "Filter Hopping: Physical Layer Secrecy Based on FBMC", IEEE Wireless Communications and Networking Conference, New Orleans, LA, USA, 2015, March. [pdf] [doi]
 [305]  İbrahim Aydın, Ümit Aygölü, "Performance Analysis of a Multihop Relay Network using Distributed Alamouti Code", Wireless Networks, Springer US, vol. 21, no. 1, pp. 217-226, 2015, January. [pdf] [doi]
 [306]  E. Başar, "Multiple-Input Multiple-Output Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation System", Turkish Patent Institute (TPE) File No: 2015/09964, 2015, . (Patent Application on Aug. 2015)
 [307]  Güneş Kurt, S. Tedik Başaran, "A Network Coded Cooperative Distributed Wireless Communication and Data Storage Technique", Turkish Patent Institute, PCT/TR2016/050139, 2015, . (Patent Application on May 2015)
 [308]  Buğra Engin, İbrahim Altunbaş, Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, "OFDMA Sistemlerde Rastgele İkili Diyagramlar İle Farklı Sayılarda Alt-taşıyıcı Atama", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [309]  Sinan Atan, Ümit Aygölü, "Ortak Hedefli Röleli Telsiz İletişim Sistemleri İçin Yüksek Sığalı Yeni Protokoller", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [310]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Mehmet Karaca, "Application based Energy Consumption Characterization of IEEE 802.11n/ac Access Points", International Conference on Computing, Networking and Communications, Green Computing, Networking and Communications Symposium, Anaheim, California, USA, 2015, Feb.. [pdf] [doi]
 [311]  Teoman Mert, "Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim Sistemleri İçin Toplam Veri Hızını Enbüyükleyen Özkaynak Tahsisi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Temmuz. (danışman: H.A.Çırpan)
 [312]  Buğra Engin, "Klasik ve ağ kodlamalı OFDMA sistemlerde alt-taşıyıcı atama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş)
 [313]  Görkem Özvural, "System Design for Internet of Things and Network Coding Applications in the Wireless Personal Area Networks (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Mayıs. (danışman: G.K.Karabulut)
 [314]  Kaan Dandin, "Dynamic Load Management for IMS Networks Using Network Function Virtualization (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut, İ.Hökelek)
 [315]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Mehmet Karaca, "Telsiz Yerel Ağ Erişim Noktalarında Güç Tüketimini Düşürecek Analizler", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [316]  Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, Buğra Engin, İbrahim Altunbaş, "OFDMA Sistemleri için Birleşik Güç ve Alt-Taşıyıcı Atama Tekniği", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [317]  Selahattin Gökçeli, Hakan Alakoca, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarla OFDMA Ağının Tasarımı ve Geliştirilmesi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [318]  Selahattin Gökçeli, Güneş Karabulut Kurt, "2.4 GHz ISM Bandında Gerçek Zamanlı Kanal Tabanlı Spektrum İzleme Uygulaması", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [319]  Büşra Taş, Sıddıka Berna Örs Yalçın, Güneş Karabulut Kurt, "Bina Yönetim Sistemleri için Tahliye Modeli", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [320]  Hakan Alakoca, Mehmet Karaca, Güneş Karabulut Kurt, "Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [321]  Serdar Özgür Ata, İbrahim Altunbaş, "Araçtan-Araca Fiziksel Katman Ağ Kodlamalı Sistem için Röle Anteni Seçimi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [322]  Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [323]  Yağmur Sabucu, Ali Emre Pusane, Güneş Karabulut Kurt, "Kablosuz İletişim Sistemlerinde Kararlı Eşleme Algoritması Uygulamaları", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [324]  Merve Uslu, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarda Süzgeçlerin Hata Vektör Büyüklüğüne Etkisi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [325]  Mehmet Özgör, Serhat Erküçük, HakanAli Çırpan, "Bayesian compressive sensing for ultra-wideband channel estimation: algorithm and performance analysis", Telecommunication Systems, Springer US, vol. 59, no. 4, pp. 417-427, 2015. [pdf] [doi]
 [326]  Ö. Cepheli, V. Luecken, G. Karabulut Kurt, G.Dartmann, G. Ascheid, "Physical Layer Security in the Last Mile Technology of Mobile Networks", CRC Press-Taylor & Francis, 2015. (Book Chapter) [pdf]
 [327]  N. Bajcinca, G. Dartmann, V. Luecken, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, "Robust Distributed Control for Wireless Cyber-Physical Systems", Elsevier, 2015. (Book Chapter) [pdf]
 [328]  Saliha Büyükçorak, Metin Vural, Güneş Karabulut Kurt, "Lognormal Mixture Shadowing", Vehicular Technology, IEEE Transactions on, vol. PP, no. 99, 2014, November. [pdf] [doi]
 [329]  M. Başaran, S. Erküçük, H. A. Çırpan, "Compressive sensing for ultra-wideband channel estimation: On the sparsity assumption of ultra-wideband channels", International Journal of Communication Systems, vol. 27, no. 11, pp. 3383-3398, 2014, Nov. [pdf] [doi]
 [330]  S. Kahraman, E. Viterbo, M.E. Çelebi, "Multiple Folding for Successive Cancelation Decoding of Polar Codes", Wireless Communications Letters, IEEE, vol. PP, no. 99, 2014, October. [pdf] [doi]
 [331]  M. Foruhandeh, M. Uysal, I. Altunbaş, T. Guven, A. Gercek, "Optimal Choice of Transmission Parameters for LDPC-Coded CPM", Military Communications Conference (MILCOM), 2014 IEEE, pp. 368-371, 2014, Oct. [pdf] [doi]
 [332]  Mehmet Başaran, Serhat Erküçük, Hakan Ali Çırpan, "Achievable performance of bayesian compressive sensing based spectrum sensing", IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICUWB 2014), Paris, France, pp. 86-90, 2014, September. [pdf] [doi]
 [333]  Özge Cepheli, Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "A High Data Rate Wireless Communication System with Improved Secrecy: Full Duplex Beamforming", IEEE Communications Letters, vol. 18, no. 6, pp. 1075-1078, 2014, June. [pdf] [doi]
 [334]  Ö. Cepheli, G. Dartman, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, "Beamforming Aided Interference Management for Improved Secrecy in Multicell Environments", European Wireless 2014 - EW14 Barcelona, Spain,, 2014, May. [pdf] [doi]
 [335]  Hasan Anıl Akyıldız, Beste Akkuzu, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "LTE Downlink Scheduler with Reconfigurable Traffic Prioritization", IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2014), Chisinau, Moldova, 2014, May.
 [336]  Gürkan Coşkun, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "Energy Efficient Handover in HetNets Using IEEE 802.21", International Workshop on Energy Awareness for Heterogeneous Networks: Recent Hardware and Software-Defined Solutions (EAHN 2014), California, USA, 2014, May.
 [337]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "A Reliable Successive Relaying Protocol", IEEE Transactions on Communications, 2014, May. [pdf]
 [338]  G. Dartman, Ö. Cepheli, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, "Beamforming Aided Interference Management with Improved Secrecy for Correlated Channels", Proc. IEEE 79th Vehicular Technology Conference - VTC'14-Spring, Seoul, Korea,, 2014, May. [pdf] [doi]
 [339]  Gencer Yılmaz, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Trellis Coded Space-shift Keying Modulation", Proc. IEEE 79th Vehicular Technology Conference - VTC'14-Spring, Seoul, Korea,, 2014, May. [pdf] [doi]
 [340]  Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "Practical Full Duplex Physical Layer Network Coding", Proc. IEEE 79th Vehicular Technology Conference - VTC'14-Spring, Seoul, Korea,, 2014, May. [pdf] [doi]
 [341]  Doğay Altınel, Güneş Karabulut Kurt, "Statistical Models for Battery Recharging Time in RF Energy Harvesting Systems", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2014 IEEE, 2014, April. [pdf] [doi]
 [342]  Bahattin Karakaya, Hakan Ali Çırpan, Hüseyin Arslan, "Channel interpolation for LTE uplink systems with high mobility using Slepian sequences", Physical Communication, 2014, March. [pdf] [doi]
 [343]  S. Kahraman, E. Viterbo, M. E. Çelebi, "Folded successive cancelation decoding of polar codes", Communications Theory Workshop (AusCTW), 2014 Australia, pp. 57-61, 2014, February. [pdf]
 [344]  Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, Okan Cengaver, "A Probabilistic Framework for Estimating Call Holding Time Distributions", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 63, no. 99, pp. 811- 821, 2014, February. ([paperpdf]) [pdf] [doi]
 [345]  Özge Cepheli, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı Modellemesi Tabanlı Sezilmesi", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [346]  Ali Serdar Demiroglu, "Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ekim. (danışman: İ.Altunbaş, M.E.Çelebi)
 [347]  Sinan Kahraman, "Efficient Maximum Likelihood Decoding: From Space-Time Block Codes To Polar Coding (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ekim. (danışman: M.E.Çelebi)
 [348]  Khalid Mahmood, "Mode Selection Rules For Device-to-Device Communication: Design Criteria And Performance Metrics (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut)
 [349]  Metin Vural, "Lognormal Mixture Shadowing and Applications (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut)
 [350]  Sami Binol, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü)
 [351]  G. Dartman, V. Luecken, Ö. Cepheli, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, "Filter Optimization Aided Interference Management with Improved Secrecy", IEEE 80th Vehicular Technology Conference, Vancouver, Canada, 2014, Sept.. [pdf] [doi]
 [352]  Merve Turan, Mengüç Öner, Hakan Ali Çırpan, "MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu Klasifikasyonu", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [353]  Engin Dalman, Mehmet Nuri Akıncı, Güneş Karabulut Kurt, "Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [354]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Mehmet Karaca, "An Energy Consumption Model for 802.11ac Access Points", 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2014 - Symposium on Green Networking, Split, Croatia, 2014, Sept.. [pdf] [doi]
 [355]  Saliha Büyükçorak, Tayfun Erbaş, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [356]  Mehmet Özgün Demir, Barış Kurt, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, A. Taylan Cemgil, Engin Zeydan, "Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme Stratejilerinin Karşılaştırılması", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [357]  Umur Karabulut, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röleli Yayin Kanalları İçin Servis Dışı Kalma Ve Bit Hata Başarımı Analizleri", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [358]  Dogay Altınel, "RF Energy Harvesting in Wireless Communication Systems: Statistical Models for Battery Recharging Time (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Haziran. (danışman: G.K.Karabulut)
 [359]  Hasan Anıl Akyıldız, Beste Akkuzu, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "Servis Kalitesine Duyarlı Yeniden Yapılandırılabilir LTE MAC Çizelgeleyici", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [360]  Mustafa Cihan Taştan, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çok Atlamalı Ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü)
 [361]  Gürkan Coşkun, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji Verimli El Değiştirme", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [362]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Physical Layer Security in Wireless Communication (Chapter 4)", Information Science Reference, Hershey, PA, 2014. (Book Chapter) [pdf] [doi]
 [363]  Khalid Mahmood, Güneş Karabulut Kurt, Irfan Ali, "Mode selection rules for Device-Device communication: Design criteria and performance metrics", IEEE Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), Athens, Greece, 2013, December. [pdf] [doi]
 [364]  Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, Güven Toprakkıran, "An Empirical Study on Call Arrivals in Cellular Networks: Incoming and Outgoing Calls", 7th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), Gold Coast, Australia, 2013, December. [pdf]
 [365]  Menekşe Yıldız, Ümit Aygölü, "Outage Analysis and Power Allocation for Space-time Block Coded Two-way Relaying", Advances in Electronics and Telecommunications, Publishing House of POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, vol. 3, no. 5, pp. 25-31, 2013, December. [pdf]
 [366]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation", IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, November. [pdf]
 [367]  S. Kahraman, E. Viterbo, M. E. Çelebi, "Folded Tree Maximum Likelihood Decoder for Kronecker product based codes", 51st Annual Allerton Conference, Champaign, Illinois, USA, 2013, October. [pdf]
 [368]  Güneş Karabulut Kurt, "On the performance of proximity-based services", Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 13, no. 15, pp. 1397-1405, 2013, October. [pdf] [doi]
 [369]  K. Eren, E. Öztürk, H. A. Çırpan, "Bayesian Learning Approach for Sparse Channel Estimation in IEEE 802.11p Baesd V2V Communication Systems", 9th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, 2013, September.
 [370]  U. Aygölü, E. Başar, "Corrections on “Cooperative Communications Using Reliability-Forwarding Relays”", IEEE Transactions on Communications, 2013, September. [pdf]
 [371]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Reliable Two-Path Successive Relaying", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE 24th International Symposium on, 2013, September. [pdf]
 [372]  Ali Karademir, İbrahim Altunbaş, "SER of multiple-relay cooperative systems with selection combining in generalized-K channels", 10th Int. Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS, Ilmenau, Germany, 2013, August. [pdf]
 [373]  Selda Uyanık, Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, Sema Oktuğ, "Implementation and Performance Evaluation of Dynamic Spectrum Access Using Software Defined Radios", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July. [pdf]
 [374]  Ö. Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Physical Layer Security in Cognitive Radio Networks: A Beamforming Approach", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July. [pdf]
 [375]  E. Başar, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation in the Presence of High Mobility", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July. [pdf]
 [376]  Tuğra Şahiner, Güneş Karabulut Kurt, Ayşegül Özbakır, "From Adaptive to Sufficient Modulation and Coding: Demand Oriented Mobile Power Optimization", IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013, July. [pdf]
 [377]  Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "Fractionally Spaced Self-Interference Canceler for Full-Duplex Communication Systems", IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013, July. ([paperpdf]) [pdf]
 [378]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Efficient PHY Layer Security in MIMO-OFDM: Spatiotemporal Selective Artificial Noise", Fourth International Workshop on Data Security and PrivAcy in wireless, Madrid, Spain, 2013, June. [pdf]
 [379]  T. Mert, O. Kaya, H. A. Çırpan, "Jointly Optimal Chunk and Power Allocation in Uplink SC-FDMA", IEEE ICC 2013, Budapest, Hungary, 2013, June. [pdf]
 [380]  F. Gemici, I Hökelek, H. A. and Çırpan, "Trade-off Analysis of QoS-Aware Configurable LTE Downlink Schedulers", 20th International Conference on Telecommunications (ICT-2013), Casablanca, Morocco, 2013, May. [pdf]
 [381]  Tuğra Şahiner, Ayşegül Özbakır, Güneş Karabulut Kurt, "Intra-City Digital Divide Measurements Through Clustering", International Telecommunication Union Kaleidoscope - Building Sustaina, Kyoto, Japan, 2013, April. [pdf]
 [382]  Güneş Karabulut Kurt, "Data Rate Loss Due to Quantized SNR Estimates in Adaptive Bit Loading Algorithms", Wireless Personal Communications, Springer US, vol. 69, pp. 1773-1781, 2013, April. [pdf] [doi]
 [383]  Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Effective capacity in multihop multi-rate adaptive cooperative networks under Nakagami-m fading", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2013 IEEE, pp. 3926-3931, 2013, April. [pdf] [doi]
 [384]  Ali Serdar Demiroğlu, İbrahim Altunbaş, "Distributed space-time trellis codes with continuous phase modulation for amplify & forward relaying", IET Communications, IET, vol. 7, pp. 110-118, 2013, January. [pdf] [doi]
 [385]  Ertuğrul Başar, "Çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için gelişmiş uzaysal modülasyon teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü)
 [386]  Semiha Tedik, "Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt)
 [387]  Tuğra Şahiner, "Kullanıcı Talebine Bağlı Iletim Gücü Optimizasyonu(MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt)
 [388]  Harun Sokullu, Alphan Salarvan, Fatih Sadıç, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, "Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [389]  Metin Vural, Güneş Karabulut Kurt, "Akıllı Şebekelerde İşbirlikçi Haberleşmenin Güç Tüketimine Etkisi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [390]  Derya Erhan, Güneş Karabulut Kurt, Emin Anarım, Rabun Koşar, "DDOS Saldırılarının Trafik Özellikleri Üzerindeki Etkisi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [391]  Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı, "OFDM için Yeni Bir Teknik: OFDM-İndis Modülasyonu", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [392]  Tuğra Şahiner, Güneş Karabulut Kurt, Ayşegül Özbakır, "Veri İhtiyacı Öngörüsü ile Yeşil Haberleşme", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [393]  Çağlar Özdağ, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, Alphan Salarvan, "Sayısal-analog Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [394]  Ali Karademir, İbrahim Altunbaş, "İşbirlikli Sistemlerin Genelleştirilmiş-K Kanallardaki Hata Performansı", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [395]  G. Karabulut, J. Fanson, Y. Wang, "System and method to optimize multicarrier communication", Google Patents, US8611439, 2013, Dec 17. (US Patent 8,611,439) [pdf]
 [396]  Ebru Sinem Çetin, Ertuğrul Çelebi, "Analog Ağ Kodlamalı Çift Yönlü Röleli Ağlar için Toplam Güç Tüketimini Enküçükleyen Röle Seçimi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [397]  Saliha Büyükçorak, Güven Toprakkıran, Güneş Karabulut Kurt, "Hücresel Ağlarda Arama Tutma Süresi Analizi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [398]  Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "İşbirlikli Tam-Çift Yönlü Haberleşme", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [399]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Yapay Gürültünün Fiziksel Katman Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Analizi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [400]  Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Yaklaşık Birleşik Sönümleme Etkisi Altında Efektif Kapasite İncelemesi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [401]  İlknur Ateş, Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "MIMO-OFDM Sistemlerde Ses Kalitesi Kestirimi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [402]  Okan Cengaver, "Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: G. Karabulut Kurt)
 [403]  Ali Karademir, "Birleşik gölgelemeli ve sönümlemeli kanallar üzerinden işbirlikli iletişimde yol seçimi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş)
 [404]  Mehmet Özgör, "Ultra Geniş Bant Kanal Kestirimi İçin Bayes Sıkıştırılmış Algılama Yaklaşımı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: H.A.Çırpan)
 [405]  Abdulkadir Özdamar, "Seçmeli Simge Başına Hız Kontrolü (S-Psrc) Yönteminin Doğrusal Uzay-Zaman Kodları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Mayıs. (danışman: M.E.Çelebi)
 [406]  E. Başar, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation", IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2012, Anaheim, California, USA, 2012, December.
 [407]  Ahmet Coskun, Oguz Kucur, İbrahim Altunbaş, "Performance Analysis of Space-Time Block Codes with Transmit Antenna Selection in Nakagami-m Fading Channels", Wireless Personal Communications, Springer Netherlands, vol. 61, pp. 557-571, 2012, December. [pdf]
 [408]  S. Şahin, Ü. Aygölü, "Physical-layer network coding with limited feedback using orthogonal space–time block codes", International Journal of Communication Systems, John Wiley & Sons, Ltd, pp. n/a-n/a, 2012, December. [pdf] [doi]
 [409]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Super-Orthogonal Trellis Coded Spatial Modulation", IET Communications, IET, vol. 6, pp. 2922–-2932, 2012, November. [pdf] [doi]
 [410]  İ. Altunbaş, A. Yılmaz, Ş.S. Kucur, O. Kucur, "Performance analysis of dual-hop fixed-gain AF relaying systems with OSTBC over Nakagami-m fading channels", AEÜ - Int. Journal of Electronics and Communications, AEÜ, vol. 66, pp. 841-–846, 2012, October. [pdf] [doi]
 [411]  Izzet Levent Karaevli, Güneş Karabulut Kurt, İbrahim Altunbaş, "Analysis of cooperative MIMO transmission system with transmit antenna selection and selection combining", Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 12, pp. 1266-1275, 2012, Oct. [pdf] [doi]
 [412]  Ebru Sinem Çetin, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Minimizing Sum Power in Two-Way Amplify-and-Forward Relay Channel Based on Instantaneous Channel State Information", 2012 IEEE 76th Vehicular Technology Conference: VTC2012-Fall, Québec City, Canada, 2012, September.
 [413]  Mehmet Çağrı İlter, İbrahim Altunbaş, "Physical layer network coding in generalized shadowed fading channels", Wireless Communication Systems (ISWCS), 2012 International Symposium on, pp. 746-750, 2012, August. [pdf] [doi]
 [414]  Alphan Salarvan, Güneş Karabulut Kurt, "Multi-antenna spectrum sensing for cognitive radio under Rayleigh channel", Computers and Communications (ISCC), 2012 IEEE Symposium on, pp. 780-784, 2012, July. [pdf] [doi]
 [415]  S. Kahraman, M.E. Çelebi, "Code based efficient maximum-likelihood decoding of short polar codes", Information Theory Proceedings (ISIT), 2012 IEEE International Symposium on, pp. 1967-1971, 2012, July. [pdf] [doi]
 [416]  Menekse Yildiz, Ümit Aygölü, "Outage analysis and power allocation for space-time block coded two-way relaying", Communication Systems, Networks Digital Signal Processing (CSNDSP), 2012 8th International Symposium on, 2012, July. [pdf] [doi]
 [417]  E.S. Çetin, M.E. Çelebi, "Minimizing power sum in two-way amplify-and-forward relay channel", Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2012 IEEE 13th International Workshop on, pp. 444-448, 2012, June. [pdf] [doi]
 [418]  Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "Tam-çift yönlü sistemlerde kanal kestirim hatalarının incelenmesi", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu - MASFOR 2012, 2012, June. (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 100. Kuruluş Yıldönümü)
 [419]  S. Sahin, U. Aygölü, "Performance improvement with limited feedback in PLNC using OSTBC", Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2012 IEEE 13th International Workshop on, pp. 115-119, 2012, June. [pdf] [doi]
 [420]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Effects of channel estimation error in an-aided beamforming", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu - MASFOR 2012, 2012, June. (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 100. Kuruluş Yıldönümü)
 [421]  Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Spatial Correlation and MIMO Capacity at 2.4 GHz", vol. 3, pp. 9- 17, 2012, May. (The 2012 Iberoamerican Conference on Electronics Engineering and Computer Science) [pdf] [doi]
 [422]  M.C. Sezgin, B. Gunsel, G.K. Kurt, "Perceptual Audio Features for Emotion Detection", EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, Springer, vol. 2012, no. 1, pp. 16, 2012, May. [pdf] [doi]
 [423]  Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "MIMO Kanal Kapasite Ölçümleri", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [424]  Seyed Mohsen Mousavi, Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Zigbee Telsiz Duyarga Ağlarda Ses İletim Uygulamaları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [425]  S. Kahraman, M.E. Çelebi, "Dimensionality reduced decoding for the golden code with the worst-case complexity of O(m1.5) for low range of SNR", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2012 IEEE, pp. 246-250, 2012, April. [pdf] [doi]
 [426]  Sinan Kahraman, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Golden Ve Silver Kodlar İçin Boyutsal İndirgemeli Kodçözme", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [427]  Aslı Ölmez, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [428]  Selami Şahin, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röle Kanallar için Sınırlı Geri Beslemeli Kısmi-Çöz-ve-İlet Stratejisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [429]  Güneş Karabulut Kurt, "OFDM Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [430]  Ebru Sinem Çetin, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Çift-yönlü Yükselt İlet Aktarmada Toplam Gücün Optimizasyonu", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [431]  Mehmet Çağrı İlter, İbrahim Altunbaş, "Gölgelemeli/sönümlemeli Kanallarda Fiziksel Katman Ağ Kodlama", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [432]  E.Altman J.-M.Gorce C.Hasan, Ü.Aygölü, "Çok-Kullanıcılı Telsiz Ağlarda Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim için Koalisyon Düzenleme Oyunları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [433]  Mustafa Yağımlı, İbrahim Altunbaş, "Anten Seçimli Fiziksel Katman Ağ Kodlama", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [434]  Menekşe Yıldız, Ümit Aygölü, "Uzay-Zaman Blok Kodlamalı İki-Yönlü Röleli Sistemler İçin Servis Dışı Kalma Analizi ve Güç Paylaşımı", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [435]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Effects of Channel Estimation Error in An-Aided Beamforming", European Conf. on the Use of Modern Inf. and Comm. Technologies (ECUMICT 2012), Gent, Belgium, 2012, March.
 [436]  Selami Şahin, Ümit Aygölü, "Physical layer network coding with limited feedback in two-way relay channels", IET Communications, IET, 2012, March. [pdf] [doi]
 [437]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Performance of Spatial Modulation in the Presence of Channel Estimation Errors", Communications Letters, IEEE, vol. 16, no. 2, pp. 176-179, 2012, February. [pdf] [doi]
 [438]  Gözde Yigit, "İki yönlü röleli ağlarda kafes kodlamalı modülasyon ile fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü)
 [439]  Serdar İngök, "Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ağustos. (danışman: E. Çelebi)
 [440]  Burhanettin Türkel, "Çift yönlü röleli kanallarda uyarlamalı eşleme MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü)
 [441]  M.Çağrı İlter, "Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ocak. (danışman: İ. Altunbaş)
 [442]  Barış Köksal, "Çok atlamalı çift yönlü röleli ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü)
 [443]  Mustafa Yağımlı, "Anten seçimli fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Şubat. (danışman: İ. Altunbaş)
 [444]  Selami Şahin, "İki-yönlü röleli kanallarda sınırlı geri beslemeli fiziksel-katman ağ kodlaması(PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ekim. (danışman: Ü. Aygölü)
 [445]  M. Özgör, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "Bayesian compressive sensing for ultra-wideband channel models", 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2012 - Proceedings, pp. 320-324, 2012.
 [446]  A. Eksim, M.E. Çelebi, "Full Rate Full Diversity Wireless Multicasting for Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-to-Infrastructure Communications", ICWMC 2012, The Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications, pp. 317-322, 2012. [pdf]
 [447]  Ali Eksim, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Extended Balanced Space-Time Block Coding: Full Rate Full Diversity Wireless Multicastings", International Journal of Computer Theory and Engineering, vol. 4, pp. 194-197, 2012. [pdf]
 [448]  S. Sahin, U. Aygölü, "Physical-layer network coding with limited feedback based on decoding at relay", Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), 2011 5th International Conference on, pp. 1-8, 2011, December. [pdf] [doi]
 [449]  Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Simulation and Measurement of Spatial Correlation in MIMO Systems with Ray Tracing", Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), 5th International Conference on, 2011, Dec. [pdf] [doi]
 [450]  S. Sahin, U. Aygölü, "Amplify-and-forward strategy with limited feedback in two-way relay channels", Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2011 International Conference on, pp. 1-5, 2011, November. [pdf] [doi]
 [451]  S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Dimensionality Reduction for the Golden Code with Worst-case Decoding Complexity of O(m2)", ISWCS, pp. 362- 366, 2011, November. [pdf] [doi]
 [452]  M. Başaran, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "The effect of channel models on compressed sensing based UWB channel estimation", Proceedings - IEEE International Conference on Ultra-Wideband, pp. 375-379, 2011, October. [pdf] [doi]
 [453]  C. Findikli, S. Erkucuk, M.E. Çelebi, "Performance of IEEE 802.15.4a Systems in the presence of narrowband interference", Ultra-Wideband (ICUWB), 2011 IEEE International Conference on, pp. 395-399, 2011, September. [pdf] [doi]
 [454]  T. Peken, U. Aygölü, "Adaptive Physical Layer Network Coding", First International Wor kshop on Network Coding, pp. 1146- 1150, 2011, August. [pdf] [doi]
 [455]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "New Trellis Code Design for Spatial Modulation", IEEE Transactions on Wireless Communications, pp. 2670-2680, 2011, August. [pdf] [doi]
 [456]  E. Bahar, G.K. Kurt, "Location estimation in multi-carrier systems using extended Kalman based interacting multiple model and data fusion", Computers and Communications (ISCC), 2011 IEEE Symposium on, pp. 469-471, 2011, July. [pdf] [doi]
 [457]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, "Trellis Code Design for Spatial Modulation", Communications (ICC), 2011 IEEE International Conference on, pp. 1-5, 2011, June. [pdf] [doi]
 [458]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H. Poor, "Advanced Spatial Modulation Techniques for MIMO Systems", The Journal of Electrical, Electronics, Computer and Biomedical Engineering, (In Turkish), no. 1, pp. 15-25, 2011, June. [pdf]
 [459]  Suat Aksu, Enver Enis Gungor, Güneş Karabulut Kurt, "Effect of Nakagami-m fading on the QoE performance of VoIP in wireless mesh networks", World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2011 IEEE International Symposium on - Hot topics in Mesh Networks Workshop, pp. 1-6, 2011, June. [pdf] [doi]
 [460]  Volkan Şenyuva, Emin Anarım, Güneş Karabulut Kurt, "Sıkıştırılmış Örnekleme ile Bariyer Yordamı Kullanarak Sinyal Geriçatılması", SIU 2011, Antalya, pp. 873-876, 2011, April. [pdf] [doi]
 [461]  S. Aksu, G.K. Kurt, "Effects of propagation path loss on the quality of VoIP over wireless mesh networks", Signal Processing and Communications Applications (SIU), 2011 IEEE 19th Conference on, pp. 912-915, 2011, April. [pdf] [doi]
 [462]  M. Başaran, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "The effect of channel resolution on compressed sensing based Ultra-Wideband channel estimation [Kanal çözünürlüǧünün sıkıştırılmış algilama tabanli ultra geniş bantli kanal kestirimine etkisi]", 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, pp. 367-370, 2011, April. [pdf] [doi]
 [463]  M.C. Sezgin, B. Gunsel, G.K. Kurt, "A novel perceptual feature set for audio emotion recognition", Automatic Face Gesture Recognition and Workshops (FG 2011), 2011 IEEE International Conference on, pp. 780-785, 2011, March. [pdf] [doi]
 [464]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Space-Time Block Coded Spatial Modulation", Communications, IEEE Transactions on, vol. 59, no. 3, pp. 823-832, 2011, March. [pdf] [doi] [cites]
 [465]  H. Ilhan, I. Altunbaş and, M. Uysal, "Moment generating function-based performance evaluation of amplify-andforward relaying in N*Nakagami fading channels", Communications, IET, vol. 5, no. 3, pp. 253-263, 2011, February. [pdf] [doi]
 [466]  Özgür Oruç, Ümit Aygölü, "Coordinate Interleaved selective coded cooperation", İTÜ Dergisi (In Turkish), Istanbul Technical University, pp. 153-164, 2011, February. [pdf]
 [467]  O. Calikus, G. Kurt, C. Sahin, "An audience measurement system", Google Patents, WO2011010230A1, 2011, Jan 27. (WO Patent App. PCT/IB2010/052,609) [pdf]
 [468]  Ali Ekşim, "Telsİz ağlarda genişletilmiş dengeli uzay-zaman blok kodlama (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Ocak. (danışman: E. Çelebi)
 [469]  Yakup Şahin, "Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Eylül. (danışman: E. Çelebi)
 [470]  S.Şen, Ü.Aygölü, "Fırsatçı İşbirlikli Kafes Kodlamalı Modülasyon", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
 [471]  G. Kurt, O. Calikus, C. Sahin, "Method for embedding a watermark", Google Patents, 2011, Jul 14. (WO Patent App. PCT/IB2010/056,143) [pdf]
 [472]  E.Başar, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, V.Poor, "Uzaysal Modülasyon için Kafes Kodlama", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
 [473]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
 [474]  Hacı İlhan, "Kaskat sönümlemeli kanallar için işbirlikli sistem tasarımı ve hata başarım analizi (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Nisan. (danışman: İ. Altunbaş)
 [475]  Yasemin Sitti, "Alıcı çeşitlemeli işbirlikli sistemlerin gölgelemeli kanallardaki performansı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)
 [476]  Sezgin Şen, "Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
 [477]  Büşra Yüksel Özcan, "Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
 [478]  O. Cetin, B. Karakaya, H.A. Çirpan, "Low complexity channel estimation for 3GPP LTE downlink MIMO OFDM systems", IWCMC 2011 - 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, pp. 1441-1444, 2011.
 [479]  Y. Sitti, I. Altunbaş, "Error performance analysis of cooperative systems with receiver diversity: Effect of shadowing in source-destination link", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 482-485, 2011. [pdf] [doi]
 [480]  S. Ozer, C.H. Chen, H.A. Cirpan, "A set of new Chebyshev kernel functions for support vector machine pattern classification", Pattern Recognition, vol. 44, no. 7, pp. 1435-1447, 2011.
 [481]  M. Karabacak, H.A. Çirpan, H. Arslan, "An efficient modulation identification algorithm without constellation map knowledge", 2011 IEEE Radio and Wireless Week, RWW 2011 - 2011 IEEE Radio and Wireless Symposium, RWS 2011, pp. 146-149, 2011.
 [482]  "On fast ML decoding for high-rate STBCs by dimensionality reduction", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 198-201, 2011. [pdf] [doi]
 [483]  "Error performance of distributed turbo coded cooperative systems over cascaded fading channels", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 1137-1140, 2011. [pdf] [doi]
 [484]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Full rate full diversity wireless multicasting: Extended Balanced Space-Time Block Coding", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 246-249, 2011. [pdf] [doi]
 [485]  E. Aydin, H.A. Çirpan, "SMC-based iterative joint MUD data detection, code delay and multipath estimation in DS-CDMA systems", ELECO 2011 - 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. II274-II278, 2011.
 [486]  E. Aydin, H.A. Cirpan, "Bayesian-based iterative blind joint data detection, code delay and channel estimation for DS-CDMA systems in multipath environments", IWCMC 2011 - 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, pp. 1413-1417, 2011.
 [487]  S.O. Ata, H.A. Çirpan, "Signal detection based on linear trend in the noise-originated eigenvalues of the correlation matrix for Cognitive Radio [Bilişsel Radyo için özilişki matrisinin gürültü-kaynakli özdeǧerlerinin doǧrusal deǧişimine dayalı işaret sezimi]", 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, pp. 494-497, 2011.
 [488]  Haci Ilhan, İbrahim Altunbaş, Murat Uysal, "Novel distributed space-time trellis codes for relay systems over cascaded Rayleigh fading", IEEE Communication Letters, IEEE Press, vol. 14, Piscataway, NJ, USA, pp. 1140-1142, 2010, December. [pdf] [doi]
 [489]  O. Ozdemir, I. Altunbaş, M. Bayrak, "Performance of super-orthogonal space-time trellis codes with transmit antenna selection", Communications, IET, vol. 4, no. 16, pp. 1942-1951, 2010, November. [pdf] [doi]
 [490]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Space-time block coding for spatial modulation", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE 21st International Symposium on, pp. 803-808, 2010, September. [pdf] [doi]
 [491]  K. Aksoy, U. Aygölü, "An efficient concatenated trellis code and coordinate interleaved orthogonal design for MIMO OFDM", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 64, no. 5, pp. 475- 483, 2010, May. [pdf] [doi]
 [492]  A.F. Coskun, O. Kucur, Altunbaşs I., "Performance of space-time block codes with transmit antenna selection in Nakagami-m fading channels", Wireless Conference (EW), 2010 European, pp. 171-176, 2010, April. [pdf] [doi]
 [493]  H. İlhan, I. Altunbaş and, M. Uysal, "Design of distributed space-time trellis code for relay systems over cascaded Nakagami channels", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2010 IEEE 18th, pp. 732-735, 2010, April. [pdf] [doi]
 [494]  Kenan Aksoy, Ümit Aygölü, "Efficient concatenated trellis code and coordinate interleaved orthogonal designs for OFDM", İTÜ Dergisi (In Turkish), Istanbul Technical University, pp. 167-179, 2010, February. [pdf]
 [495]  İzzet Levent Karaevli, "Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)
 [496]  G. Kurt, "Angle of arrival (basis selection) and location estimation system", Google Patents, WO2010026503A1, 2010, Mar 11. (WO Patent App. PCT/IB2009/053,645) [pdf]
 [497]  Büşra Yüksel, Sema Oktuğ, Güneş Karabulut Kurt, İzzet Göksel, "An empirical study on the effect of mobility of GSM telephone traffic", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2010 IEEE 21st International Symposium on, pp. 2024-2029, 2010, Sept.. [pdf] [doi]
 [498]  G. Kurt, C. Sahin, "Constellation shaping for ofdm", Google Patents, 2010, Nov 18. (WO Patent App. PCT/IB2010/050,303) [pdf]
 [499]  G. Kurt, C. Sahin, "Demodulation of OFDM QAM Signals with Channel Estimation Errors", Google Patents, 2010, Jul 8. (WO Patent App. PCT/IB2009/055,565) [pdf]
 [500]  İbrahim Aydın, "Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)
 [501]  Ahmet Akan, Güneş Karabulut, "Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri", ASES, 2010, İstanbul, 2010, .
 [502]  Cengis Hasan, "Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)
 [503]  Sayat Çınar, "Düşük karmaşıklıklı uzay-zaman blok kodlamalı dik frekans bölmeli çoğullamali sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: E. Çelebi)
 [504]  T. Kurt, G.K. Kurt, A. Yongaçoğlu, "Unit Density Axially Localized Pulse (UDALOP) for Multi-Carrier Communication Systems", Vehicular Technology Conference Fall (VTC 2010-Fall), 2010 IEEE 72nd, 2010, Sept.. [pdf] [doi]
 [505]  G. Kurt, C. Sahin, "A location estimation and data transmission method", Google Patents, WO2010070526A1, 2010, Jun 24. (WO Patent App. PCT/IB2009/055,564) [pdf]
 [506]  Ö. Cetin, B. Karakaya, H.A. Çirpan, "Channel estimation for 3GPP LTE MIMO-OFDMA systems [3GPP LTE MIMO-OFDMA sistemlerde kanal kestirimi]", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 129-132, 2010.
 [507]  B. Ozbakir, G. K. Kurt, "GIS based Digital Divide Analysis of Broadband Wireless Information", ESRI User Conference, 2010.
 [508]  A. Eksim, ME Çelebi, "Performance Improvement of Binary Sensor-Based Statistical Space-Time Block Code Cooperative Diversity Using Limited Feedback", IETE Technical Review, Medknow Publications, vol. 27, no. 1, pp. 60, 2010.
 [509]  A. Eksim, ME Çelebi, "Performance analysis of binary sensor-based cooperative diversity using limited feedback", INTECH, vol. 2010, 2010.
 [510]  A. Eksim, ME Çelebi, "On the performance analysis of the extended balanced space-time block coding", 3rd Int. Conf. on Intelligent & Advanced Systems, ICIAS, Kuala Lumpur, Malaysia,, vol. 2010, 2010.
 [511]  A. Eksim, ME Çelebi, "Sınırlı geribeslemeli haberleşme için alıcıdaki SNR tabanlı kod ve anten/röle seçimi", DEU Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, DEU Mühendislik Fakültesi, vol. 2010, 2010.
 [512]  B. Yuksel, M. Cingoz, G. Karabulut, S. Oktug, "Model of call arrivals for GSM traffic with empirical data", Proc. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), pp. 527-530, 2010. [pdf] [doi]
 [513]  E. Panayırcı, H. Doǧan, H.A. Çirpan, A. Kocian, B.H. Fleury, "Iterative joint data detection and channel estimation for uplink MC-CDMA systems in the presence of frequency selective channels", Physical Communication, vol. 3, no. 2, pp. 87-96, 2010.
 [514]  Ozgur Oruc, Ümit Aygölü, "A coordinate interleaved user cooperation scheme for distributed Alamouti space-time block code", Proceedings of the 6th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, ACM, New York, NY, USA, pp. 1031-1034, 2010. [pdf] [doi]
 [515]  B. Karakaya, H.A. Cirpan, H. Arslan, "Leakage reduction in DFT-based channel estimation for LTE Uplink [LTE Uplink için DFT-tabanli kanal kestirimcide sizma azaltimi]", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 137-140, 2010.
 [516]  B. Karakaya, H.A. Cirpan, H. Arslan, A. Can, "Slepian based channel interpolation for LTE uplink system with high mobility", 2010 IEEE Globecom Workshops, GC'10, pp. 1307-1311, 2010.
 [517]  I. Levent Karaevli, İbrahim Altunbaş, Güneş Karabulut, "Performance analysis of cooperative relaying scheme applying TAS/SC", Proc. IEEE Symp. Computers and Communications (ISCC), pp. 127-132, 2010. [pdf] [doi]
 [518]  M. Karabacak, H.A. Çirpan, H. Arslan, "Adaptive pilot based modulation identification and channel estimation for OFDM systems", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, pp. 730-735, 2010.
 [519]  S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Fast Maximum-likelihood Decoding for BLAST Systems: Decomposed Matrix Structure Technique", PIMRC, Istanbul, Turkey, 2010, 2010. [pdf] [doi]
 [520]  Ali Serdar Demiroglu, İbrahim Altunbaş, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Distributed Space-Time 4CPFSK Trellis Codes for Amplify & Forward Relaying", Proc. Third Int Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ) Conf, pp. 186-191, 2010. [pdf] [doi]
 [521]  A. F. Coskun, O. Kucur, I. Altunbaş, "Performance of Alamouti scheme with transmit antenna selection in non-identical Nakagami-m fading channels", Proc. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), pp. 133-136, 2010. [pdf] [doi]
 [522]  Deniz Celik, İbrahim Altunbaş, Ümit Aygölü, "FSK/PSK Modulated Coded Cooperation Systems", Proc. Third Int Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ) Conf, pp. 9-14, 2010. [pdf] [doi]
 [523]  İ.L. Karaevli, İ. Altunbaş, G. Karabulut, "Error performance of multiple antenna relay system applying transmit antenna selection and selection combining (In Turkish)", Proc. of 3rd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS'09, İstanbul, Turkey, 2009, December.
 [524]  E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes with linear receivers", Proc. 6th Int. Symp. Wireless Communication Systems ISWCS 2009, pp. 624-628, 2009, September. [pdf] [doi]
 [525]  A.S. Demiroglu, I Altunbaş, M.E. Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for amplify and forward relaying", Proc. of 17th European Signal Processing Conference, EUSIPCO, Glasgow-Scotland, vol. 9, pp. 10, 2009, August. [pdf]
 [526]  E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes for three and four transmit antennas", IET Communications, vol. 3, no. 8, pp. 1371-1378, 2009, August. [pdf] [doi]
 [527]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [528]  İ.Aydın, Ü.Aygölü, "Çok Atlamalı Telsiz Ağlar İçin Art Arda Bağlanmış Dağıtılmış Alamouti Uzay-Zaman Kodu", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.
 [529]  D.Çelik, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerde FSK/PSK Modülasyonu ile Başarım İyileştirme", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [530]  B.Yüksel, Ü.Aygölü, "Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.
 [531]  Güneş Karabulut Kurt, Tolga Kurt, "Network Planning Metric for Cellular Systems with Adaptive Modulation and Coding", Wireless World Research Forum-22, 2009, .
 [532]  Ertuğrul Başar, "Yüksek hızlı yeni uzay-zaman blok kodları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)
 [533]  E.Başar, Ü.Aygölü, "İki, Üç ve Dört Verici Antenli MIMO Sistemler için Kanal Sığasını Yakalayan Uzay-Zaman Blok Kodları", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [534]  Deniz Çelik, "İşbirlikli çeşitlemede FSK/PSK modülasyonunun kullanılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
 [535]  Özgür Oruç, "Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
 [536]  Asya Mahmutoğlu, "Uzay-zaman blok kodlarını kullanan röleli sistemlerin genelleştirilmiş sönümlemeli kanallardaki hata performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)
 [537]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Dağıtılmış Uzay-Zaman Blok Kodlarda Bileşen Serpiştirme ile Çeşitleme Derecesinin Artırılması", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [538]  Haluk Doğan, "FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)
 [539]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Geri Beslemeli Gerçel Dik Uzay-Zaman Blok Kodları Kullanılarak Karmaşık İşaretlerin İletimi", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [540]  S. Çekli, H.A. Çirpan, "Near field broadband acoustic source localization with observation delay compensated MUSIC algorithm [Genişbantli temel bant akustik kaynaǧin gözlem gecikme telafili MUSIC algoritmasi ile yakin alan konumlandirmasi]", 2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009, pp. 5-8, 2009.
 [541]  Ali Eksim, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Extended Cooperative Balanced Space-Time Block Coding for Increased Efficiency in Wireless Sensor Networks", Springer Berlin / Heidelberg, vol. 5550, pp. 456-467, 2009. [pdf] [doi]
 [542]  Serap Çiçekli, Hakan Ali Çırpan, "Localization of Acoustic Emitters with Time Delay Compensated ML", Frequenz, vol. 63, pp. 3-4, 2009.
 [543]  B. Yuksel, M. Cingoz, G. Karabulut, S. Oktug, "Call arrival model for GSM network including handover", Proc. IEEE 3rd Int Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS) Symp, pp. 1-3, 2009. [pdf] [doi]
 [544]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "En Kötü Rölenin İptal Edildiği Huzme Oluşturmalı İşbirlikli Sistemde Servis Kesilme Olasılığı Analizi", 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, pp. 45-48, 2009. [pdf] [doi]
 [545]  E. S. Toker, O. Oruc, M. E. Çelebi, "Beamforming with quantized feedback to increase diversity of relay channels", Proc. 11th Int. Conf. Advanced Communication Technology ICACT 2009, vol. 02, pp. 927-932, 2009.
 [546]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Outage Analysis in a Cooperative System with Beamforming and Worst Relay Cancellation", Proc. Fifth Int. Conf. Wireless and Mobile Communications ICWMC '09, pp. 223-227, 2009. [pdf] [doi]
 [547]  F. Simoens, D. Duyck, H. Ci̧rpan, E. Panayirc, M. Moeneclaey, "Monte carlo solutions for blind phase noise estimation", vol. 2009, 2009.
 [548]  O. Oruc, U. Aygölü, "M-PSK cooperative trellis codes for coordinate interleaved coded cooperation", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Hindawi Publishing Corp., vol. 2009, pp. 4, 2009. [pdf] [doi]
 [549]  O. Oruc, U. Aygölü, "Bandwidth-efficient code design for coordinate interleaved coded cooperation", IET Communications, vol. 3, no. 9, pp. 1509-1519, 2009. [pdf] [doi]
 [550]  T. Kurt, G. K. Kurt, A. Yongacoglu, "Throughput Enhancement in Multi-Carrier Systems Employing Overlapping Weyl-Heisenberg Frames", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '09, pp. 1-6, 2009. [pdf] [doi]
 [551]  G. K. Kurt, T. Kurt, "Capacity optimization in systems with AMC", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 908-911, 2009. [pdf] [doi]
 [552]  H. Ilhan, M. Uysal, I. Altunbaş, "Cooperative Diversity for Intervehicular Communication: Performance Analysis and Optimization", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no. 7, pp. 3301-3310, 2009. [pdf] [doi]
 [553]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis of relay systems under cascaded Nakagami channels", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 912-915, 2009. [pdf] [doi]
 [554]  C. Hasan, U. Aygölü, "An Incremental Relaying Approach for Superposition Modulated Cooperative Transmission", Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conf. WCNC 2009, pp. 1-6, 2009. [pdf] [doi]
 [555]  I. Güvenç, S. Tombaz, M.E. Şahin, H. Arslan, H.A. Çirpan, "ICI-minimizing blind uplink time synchronization for OFDMA-based cognitive radio systems", GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference, 2009.
 [556]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended balanced space-time block coding for wireless communications", IET Signal Processing, vol. 3, no. 6, pp. 476-484, 2009. [pdf] [doi]
 [557]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended cooperative balanced space time block coding in wireless networks for spectral efficiency", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 688-691, 2009. [pdf] [doi]
 [558]  Güneş Karabulut Kurt, Coşkun Şahin, "Channel estimation error compensation in OFDM based multi-carrier systems", Waveform Diversity Digital Radar Conference - Day 1: Waveform Diversity Design, 2008 IET, pp. 1-4, 2008, December. [pdf] [doi]
 [559]  İ. Altunbaş, A.S. Demiroğlu, M. Ertuğrul Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for relay systems (In Turkish)", Proc. of 2nd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS\'08, İstanbul, Turkey, 2008, October.
 [560]  Güneş Karabulut, "Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği", Haberleşme Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2008, İstanbul, 2008, Oct. [pdf]
 [561]  E. Başar, U. Aygölü, "A New 2x2 Coordinate Interleaved STBC for High-Rate Wireless Systems", Proc. IEEE Int. Conf. Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications WIMOB '08, pp. 151-152, 2008, Oct. [pdf] [doi]
 [562]  E. Başar, U. Aygölü, "Full-rate full-diversity STBCs for three and four transmit antennas", Electronics Letters, vol. 44, no. 18, pp. 1076-1077, 2008, August. [pdf] [doi]
 [563]  Hacı İlhan, İbrahim Altunbaş, Murat Uysal, "Cooperative Diversity for Relay-Assisted Inter-Vehicular Communication", Proc. IEEE Vehicular Technology Conf. VTC Spring 2008, pp. 605-609, 2008, May. [pdf] [doi]
 [564]  T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü, "Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [565]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [566]  Ebru S. Toker, Özgür Oruç, Mehmet E. Çelebi, "Röleli Kanallarda Sınırlı Geribeslemeli Huzme Olusturma ile Çesitlemenin Arttırılması", URSI (International Union Of Radio Science) Türkiye Ulusal Komitesi IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 20 - 22 Ekim 2008, Antalya, Türkiye, 2008, Ekim.
 [567]  Ebru Sinem Toker, "Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi)
 [568]  E.Aygün, Ü.Aygölü, "Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [569]  Kenan Aksoy, "OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü)
 [570]  B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.
 [571]  J. Litva, G. Karabulut, "Highly-accurate radio location of beacons in a warehouse", Google Patents, US20080106468, 2008, May 8. (US Patent App. 11/858,637) [pdf]
 [572]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [573]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.
 [574]  Güneş Karabulut Kurt, "Location Estimation by Basis Selection Algorithms", Wireless World Research Forum-21, 2008, .
 [575]  O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design and Performance Analysis of a Novel Trellis Coded Space-Time-Frequency Transmission Scheme", ETT, European Transactions on Telecommunications, vol. 19, pp. 67-75, 2008, January/February. [pdf] [doi]
 [576]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "An efficient differential MIMO OFDM scheme with coordinate interleaving", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Special Issue on Multicarrier Systems, Article ID 734258, vol. 2008, 2008, January/February. [pdf] [doi]
 [577]  Mert Deva, "İşbirlikçi çeşitlemeli sistemlerde güç tahsis katsayilarinin eniyilenmesi İle bit-hata başarımının arttırılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi)
 [578]  S. Çekli, H.A. Çirpan, "Wideband source localization and tracking with observation shifted maximum likelihood estimation method [Gözlem kaymali en büyük olabilirlik kestirim yöntemi i̇le hareketli genişbant kaynaǧin konum kestirimi ve takibi]", 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU, 2008.
 [579]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Improving diversity of relay channels: Beamforming and relay selection", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [580]  O. Oruc, U. Aygölü, "Code design for coordinate interleaved coded cooperation", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 340-344, 2008. [pdf] [doi]
 [581]  B. Karakaya, H. Arslan, H.A. Çirpan, "Channel estimation for LTE uplink in high Doppler spread", IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, pp. 1126-1130, 2008.
 [582]  S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Rate Controlled Linear Dispersive Space-Time Codes", Proc. IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [583]  N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, "Wideband target tracking by using SVR-based sequential Monte Carlo method", Signal Processing, vol. 88, no. 11, pp. 2804-2816, 2008.
 [584]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Optimized Amplify-and-Forward Relaying for Vehicular Ad-Hoc Networks", Proc. VTC 2008-Fall Vehicular Technology Conf. IEEE 68th, pp. 1-5, 2008. [pdf] [doi]
 [585]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis and optimization of relay-assisted vehicle-to-vehicle (V2V) cooperative communication", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [586]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Improvement on Cooperative Balanced Space-Time Block Coding with relay selection", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 53-57, 2008. [pdf] [doi]
 [587]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Novel hybrid relay and code selection protocol", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [588]  H. Doǧan, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "An efficient joint channel estimation and decoding algorithm for turbo-coded space-time orthogonal frequency division multiplexing receivers", IET Communications, vol. 2, no. 7, pp. 886-894, 2008.
 [589]  H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, B.H. Fleury, "MAP channel-estimation-based PIC receiver for downlink MC-CDMA systems", Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2008, 2008.
 [590]  Aslı Birol, Ümit Aygölü, "Super-orthogonal space-time trellis codes for two transmit antennas in fast fading channels", International Journal of Communication Systems, vol. 21, no. 3, pp. 331-341, 2008. [pdf] [doi]
 [591]  Serdar Ozyurt, Oguz Kucur, İbrahim Altunbaş, "Error Performance of Rotated Phase Shift Keying Modulation over Fading Channels", Wireless and Personal Communications, Kluwer Academic Publishers, vol. 43, Hingham, MA, USA, pp. 1453-1463, 2007, December. [pdf] [doi]
 [592]  H. Ilhan, I. Altunbaş, "Relay Cooperative Systems with Improved Super-Orthogonal Space-Time Trellis Codes", Signal Processing and Communications Applications, 2007. SIU 2007. IEEE 15th, pp. 1-4, 2007, June. [pdf] [doi]
 [593]  Sinan Kahraman, "Uzay-zaman kodlarda hızlı yöntemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Ocak. (danışman: E. Çelebi)
 [594]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Dört Verici Anten için Dört ve Beş Geribeslemeli Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [595]  A.Birol, Ü.Aygölü, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı", HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2007, Kasım.
 [596]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [597]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [598]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [599]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Increasing MIMO OFDM Performance with Coordinate Interleaving", 12th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2007, August 29-30.
 [600]  K. Aksoy, U. Aygölü, "Concatenated Trellis and Coordinate Interleaved Differential Space-Time Block Codes for OFDM", Wireless Communication Systems, 2007. ISWCS 2007. 4th International Symposium on, pp. 21-25, 2007, Oct.. [pdf] [doi]
Bibtex data last updated: September 18 2020 14:40:52.
Powered by bibtexbrowser