Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Lineer Dağılım Uzay-Zaman Blok Kodlamada Yeni Bir Yaklaşım (bibtex)
Lineer Dağılım Uzay-Zaman Blok Kodlamada Yeni Bir Yaklaşım (bibtex)
by Mehmet Ertuğrul Çelebi
Reference:
Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Lineer Dağılım Uzay-Zaman Blok Kodlamada Yeni Bir Yaklaşım", 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Istanbul, sf. 450-453, 2003, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Mehmet13163666332003,
		author = {Mehmet Ertuğrul Çelebi},
		booktitle = {11. Sinyal İşleme ve  İletişim Uygulamaları  Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Istanbul,  sf. 450-453},
		title = {Lineer Dağılım Uzay-Zaman Blok Kodlamada Yeni Bir Yaklaşım},
		year = {2003},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: June 29 2020 15:25:58.
Powered by bibtexbrowser