Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Year: & Type: Conference & Publications by
Year: & Type: Conference & Publications by
 [1]  A.F. Şahin, N. Aksu, Ö. Öztürk, H. Alakoca, L. Karaçay, U. Gülen, S.T. Başaran, E. Tomur, "OAI-Based Software Defined Radio Implementation [OAI Tabanli Yazilim Tanimli Radyo Uygulamasi]", , 2023. [pdf] [doi]
 [2]  Y. Yuksekdaǧ, I. Altunbaş, I. Hökelek, A.F. Coşkun, "Outage Probability Analysis of RIS-aided FSO under Exponentiated Weibull Distributed Turbulence [RIS-Destekli FSO Yapilarinda Üstel Weibull Daǧilimli Türbülans Altinda Kesinti Olasiliǧi Analizi]", , 2023. [pdf] [doi]
 [3]  S. Uçan, M.A. Nuhoǧlu, B. Yildirim, H.A. Çirpan, "Deep Learning Based Parameter Estimation of Frequency Shift Keying LPI Radars [Frekans Kaydirma Anahtarlamali LPI Radarlarda Derin Öǧrenme Tabanli Parametre Kestirimi]", , 2023. [pdf] [doi]
 [4]  N. Aksu, B. Çiçek, S.T. Başaran, "Cell Coverage Analysis of UAV Networks [UAV Aǧlarinin Hücre Kapsama Analizi]", , 2023. [pdf] [doi]
 [5]  E.S. Ahrazoǧlu, M. Can, E. Erdoǧan, I. Altunbaş, "Outage Probability Analysis of Dual-Hop Multi-HAPS THz Satellite Communication Systems [Iki Atlamali Çok HAPS'li THz Uydu Haberleşme Sistemlerinin Kesinti Olasiliǧi Analizi]", , 2023. [pdf] [doi]
 [6]  A.I. Tunali, H.A. Cirpan, "Impact of Channel Estimation for 5G PDSCH [5G PDSCH için Kanal Kestirimin Etkisi]", 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022, 2022. [pdf] [doi]
 [7]  F. Temiz, A. Yesilyurt, A. Bolukbas, Y. Ata, S.Tedik Başaran, "An Empirical Study on the Performance of Handover Scheme [Hücreler Arasi Geçiş Şemalarinin Performansi Üzerine Deneysel Bir Çalişma]", 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022, 2022. [pdf] [doi]
 [8]  N.K. Erkek, E. Balci, B. Halay, U. Erdemir, A. Gorcin, H.A. Cirpan, "Measurement-Based Cellular Band Air-to-Ground Channel Modeling for UAVs", , vol. 2022-September, 2022. [pdf] [doi]
 [9]  G. Chatip, F. Yilmaz, "A Dependent Feature Weighting Filter for Naive Bayes Classifier", 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022, 2022. [pdf] [doi]
 [10]  A.B. Buyuksar, M. Can, I. Altunbaş, "Physical Layer Security Improvement of NOMA-Based UAV-Aided Terrestrial Networks via Cooperative User Selection [Işbirlikli Kullanici Seçimi ile NOMA Tabanli IHA Destekli Karasal Aǧlarin Fiziksel Katman Güvenliǧinin Iyileştirilmesi]", 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2022, 2022. [pdf] [doi]
 [11]  M.A. Aygul, E. Memisoglu, H.A. Cirpan, H. Arslan, "Identification of Distorted RF Components via Deep Multi-Task Learning", , vol. 2022-September, 2022. [pdf] [doi]
 [12]  A. Kabaci, M. Başaran, H.A. Cirpan, "The effect of channel estimation error on the performance of spatial media-based modulation systems [Kanal kestirim hatasinin uzaysal ortam tabanli modülasyon sistem performansina etkisi]", SIU 2021 - 29th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, Proceedings, 2021. [pdf] [doi]
 [13]  O. Erturk, I. Altunbaş, "Outage probability of satellite-terrestrial systems with in-band full-duplex relay [Ayni bantta tam-çift yönlü aktarma yapan uydu-karasal sistemlerin kesinti olasiliǧi]", SIU 2021 - 29th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, Proceedings, 2021. [pdf] [doi]
 [14]  Aybüke Cengiz, Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, Berna Özbek, Halim Yanıkömeroğlu, "Approximation of Correlation Matrix for High Altitude Platform Stations", 2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pp. 1-4, 2021. [pdf] [doi]
 [15]  M. Can, I. Altunbaş, "NOMA-based two-way MBM [NOMA tabanli iki yönlü MBM]", SIU 2021 - 29th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, Proceedings, 2021. [pdf] [doi]
 [16]  Seda Üstünbas, Ümit Aygölü, "Enerji Hasatlamalı Bilişsel NOMA BER Başarımı", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [17]  Mustafa Atahan Nuhoğlu, Aydin Bayri, Hakan Ali Çırpan, "A Novel Doppler Frequency Geolocation Method for Multiple Satellites", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [18]  Batuhan Kaplan, Hakan Ali Çırpan, Ali Riza Ekti, İbrahim Kahraman, Serhan Yarkan, "Frekans Atlamalı Sinyaller İçin Ölçüm Tabanlı Geliş Açısı Kestirimi", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [19]  Kenan Serdar Kavlak, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Aşağı Yönlü NOMA Sistemlerinde Optimal Adil Kaynak Tahsisi", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [20]  Ergin Aslan, Ferhan Pekergin, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Moleküler Haberleşmede Alıcı Kestirim Yöntemleri", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [21]  Ahmet Kaplan, Defne Küçükyavuz, Ufuk Altun, Günes Karabulut Kurt, Füruzan Atay Onat, İbrahim Altunbaş, "Geniş Bant Karıştırma Durumunda Kanal Kestiriminin OFDM-IM Performansına Etkisi", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [22]  Ozan Alp Topal, Günes Karabulut Kurt, "İşbirlikli NOMA Ağlarında Saklı İletim", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [23]  Kürşat Tekbıyık, Serhan Yarkan, Günes Karabulut Kurt, Gamze Kirman, "Terahertz Haberleşme Için Ölçüm Sonuçları Tabanlı LOS/NLOS Sinyal Tanıma: Enerji Sezici Yöntemi", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [24]  Gamze Kirman, Serhan Yarkan, Kürşat Tekbıyık, Günes Karabulut Kurt, "Enerji Sezici ve CNN Tabanlı Sezici Üzerine Bir Karşılaştırma", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [25]  Okan Ertürk, İbrahim Altunbaş, Kutay Bölat, Ayse Betül Büyükşar, A. Doruk Baskan, "Drone-Yer Haberleşmesinde Kanal Ölçümleri ve Modellemesi", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [26]  Mohammadreza Babaei, Lütfiye Durak-Ata, Ümit Aygölü, "Performance Analysis of Linear/Nonlinear Energy Harvesting with Dual-Hop DF Relaying", IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2020), Gaziantep, 2020, Ekim. [pdf] [doi]
 [27]  Mehmet Can, İbrahim Altunbaş, Ertuğrul Başar, "Ortam Tabanlı Modülasyon Destekli Dik Olmayan Çoklu Erişim [Media-based Modulation Assisted Non-Orthogonal Multiple Access]", IEEE 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2019), Sivas, 2019, Nisan. [pdf] [doi]
 [28]  Selen Geçgel, Caner Göztepe, Güneş Karabulut Kurt, "Uzaysal Modülasyonda Anten Seçimi: Makine Öğrenmesi Yaklaşımı [Antenna Selection on Spatial Modulation: A Machine Learning Approach]", IEEE 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2019), Sivas, 2019, Nisan. [pdf] [doi]
 [29]  Emre Durmaz, Güneş Karabulut Kurt, Gülay Öke, Gerd Ascheid, Guido Dartmann, "Çok Etmenli Sistemlerde İşaret Karıştırıcıların Etkisi [The Effect of Jammers in Multi Agent Systems]", IEEE 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2019), Sivas, 2019, Nisan. [pdf] [doi]
 [30]  Mehmet Akif Durmaz, Caner Göztepe, Mesut Toka, Oğuz Kucur, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarda Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Sistem Gerçeklemesi [Non-Orthogonal Multiple Access System Implementation in Software Defined Radios]", IEEE 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2019), Sivas, 2019, Nisan. [pdf] [doi]
 [31]  Fatih Çögen, Erdoğan Aydın, Nihat Kabaoğlu, Ertuğrul Başar, Hacı İlhan, "Kod İndis Modülasyonu ve Uzaysal Modülasyon Tabanlı Yeni bir MIMO Sistem", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [pdf] [doi]
 [32]  Ferhat Yarkın, İbrahim Altunbaş, Ertuğrul Başar, "Çok Atlamalı Kısmi Röle Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [pdf] [doi]
 [33]  Huseyin Onur Baktıroğlu, Ümit Aygölü, "Tam Cift-yonlü Bilissel DF Role Aglari icin Bir Spektrum Paylasim Protokolu", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [pdf] [doi]
 [34]  Kimon Çokona, Semiha Tedik Başaran, Emre Durmaz, Ezgi Oral, Gerd Ascheid, Guido Dartmann, Güneş Karabulut Kurt, "Sönümlemeli Kanalın Çok Etmenli Sistemlerde Konsensüse Ulaşmaya Etkisi", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [pdf] [doi]
 [35]  Ali Yılmaz Yıldırım, Güneş Karabulut Kurt, "Filtre Seçimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [pdf] [doi]
 [36]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Guido Dartmann, Gerd Ascheid, Ali Emre Pusane, "Röle Destekli Kablosuz Ağlarda Hamming Kodların Güvenlik Analizi", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [pdf] [doi]
 [37]  Z. Yiğit, E. Başar, "Geniş ölçekli MIMO Sistemler için Dik Uzaysal Modülasyon", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [pdf] [doi]
 [38]  S. Ulucak, E. Başar, "Çok Kullanıcılı Masif MIMO Sistemler için Uzaysal Modülasyon", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [pdf] [doi]
 [39]  Ö. Özdoğan, B. Özbek, G.Karabulut Kurt, "Zamanla ilintili Kablosuz Kanallarda Geri Beslemeli Güvenli MISO Sistemlerinin Başarımı", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [pdf] [doi]
 [40]  F. Yarkın, İ. Altunbaş, E. Başar, "Çok Atlamalı Verici Anten Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama için Hata Performans Analizi", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [pdf] [doi]
 [41]  S.Üstünbaş, Ü.Aygölü, "Fiziksel Katman Ağ Kodlamaya Dayalı Bir Spektrum Paylaşım Protokolu", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [pdf] [doi]
 [42]  A. Koç, İ. Altunbaş, E. Başar, "Tam çift Yönlü Uzaysal Modülasyonlu iletişim Sistemlerinin Performans Analizi", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [pdf] [doi]
 [43]  Fatih Kara, Ömer Faruk Gemici, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "Aşağı Yönlü Noma Sisteminde Eniyi Güç Paylaşımı", 25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017. [pdf] [doi]
 [44]  Hasan Anıl Akyıldız, İbrahim Hökelek, Ece Saygun, Hakan Ali Çırpan, "SDN Ağlar için Akış Yeniden Yönlendirme Tabanlı Trafik Mühendisliği", 25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017. [pdf] [doi]
 [45]  Ferhat Yarkın, İbrahim Altunbaş, "Outage Probability Of Spatial Modulation With Antenna Selection In Nakagami-m Channel", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [46]  Safa Çelik, Mehmet Başaran, Serhat Erküçük, Hakan Ali Çırpan, "Seyrek İşaret Geri Oluşturma Için Sıkıştırılmış Algılama Tabanlı Algoritmaların Karşılaştırılması", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [47]  Asil Koç, İbrahim Altunbaş, Abbas Yongaçoğlu, "Outage Performance Of Full Duplex Physical Layer Network Coding Systems In Nakagami-m Channels", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [48]  Rıfat Volkan Şenyuva, Güneş Karabulut Kurt, Emin Anarım, "OFDM Pilot Sembollü Seyrek Kanal Kestiriminde Modülasyon Türlerinin Karşılaştırılması", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [49]  Serdar Özgür Ata, İbrahim Altunbaş, "Öz-girişim Varlığında Hızlı Sönümlemeli Kaskad Rayleigh Kanallarda Analog Ağ Kodlama", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [50]  Özgecan Özdoğan, Berna Özbek, Güneş Karabulut Kurt, "Güvenli çoklu Kullanıcılı MISO Sistemlerde Eşik Değerine Dayalı Kullanıcı Seçim Performansı", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [doi]
 [51]  Halim Bahadır Tuğrel, Hakan Alakoca, Güneş Karabulut Kurt, Cem Ayyıldız, "Yazılım Tabanlı Radyolarda Varış Açısı (AOA) Tahmini", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [52]  Merve Uslu, Halim Bahadır Tuğrel, Güneş Karabulut Kurt, Berna Özbek, "Yazılım Tabanlı Radyolarda Karşılıklı Kanal Özelliğinin İncelenmesi", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [53]  Derya Erhan, Emin Anarım, Güneş Karabulut Kurt, "Eşleştirme Algortması Ile DDOS Saldırı Tespiti", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [54]  S.Üstünbaş, E.Başar, Ü.Aygölü, "Uzaysal Modülasyon Kullanan Bir İşbirlikli Spektrum Paylaşım Protokolü için Bit Hata Başarımı", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [55]  S. Saraç, Ü.Aygölü, "Altına Sermeli Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Spektrum Paylaşımı için ARQ Tabanlı Bir Protokol", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [56]  M. Babaei, Ü.Aygölü, "Bilişsel Radyo için Uzay Çeşitlemesine Dayalı Bir İşbirlikli Spektrum Paylaşım Protokolü", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [57]  E. Başar, "5G Telsiz İletişim Ağları için Uzaysal Modülasyon Teknikleri", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [58]  Z. Yiğit, E. Başar, "Yüksek-Hızlı Genelleştirilmiş Uzaysal Modülasyon", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [59]  S. B. Cihan, E. Başar, E. Panayırcı, "Optik Uzaysal Modülasyonlu OFDM Sistem Tasarımı", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [60]  Selahattin Gökçeli, Miyase Tekpınar, Ozan Alp Topal, Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, "Tam Çift Yönlü İletim: Yazılım Tabanlı Radyolarla Gerçekleme Çalışması", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [61]  G.Altın, E.Başar, Ü.Aygölü, M.E.Çelebi, "Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Hata Başarım Analizi", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [pdf] [doi]
 [62]  Rida Khan, Güneş Karabulut Kurt, İbrahim Altunbaş, "Decoding failure probability of random network coding systems in fading channels", 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pp. 2050-2053, 2015, May. [pdf] [doi]
 [63]  Yağmur Sabucu, Ali Emre Pusane, Güneş Karabulut Kurt, "Kablosuz İletişim Sistemlerinde Kararlı Eşleme Algoritması Uygulamaları", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [64]  Büşra Taş, Sıddıka Berna Örs Yalçın, Güneş Karabulut Kurt, "Bina Yönetim Sistemleri için Tahliye Modeli", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [65]  Hakan Alakoca, Mehmet Karaca, Güneş Karabulut Kurt, "Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [66]  Selahattin Gökçeli, Hakan Alakoca, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarla OFDMA Ağının Tasarımı ve Geliştirilmesi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [67]  Merve Uslu, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarda Süzgeçlerin Hata Vektör Büyüklüğüne Etkisi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [68]  Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [69]  Selahattin Gökçeli, Güneş Karabulut Kurt, "2.4 GHz ISM Bandında Gerçek Zamanlı Kanal Tabanlı Spektrum İzleme Uygulaması", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [70]  Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, Buğra Engin, İbrahim Altunbaş, "OFDMA Sistemleri için Birleşik Güç ve Alt-Taşıyıcı Atama Tekniği", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [71]  Buğra Engin, İbrahim Altunbaş, Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, "OFDMA Sistemlerde Rastgele İkili Diyagramlar İle Farklı Sayılarda Alt-taşıyıcı Atama", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [72]  Serdar Özgür Ata, İbrahim Altunbaş, "Araçtan-Araca Fiziksel Katman Ağ Kodlamalı Sistem için Röle Anteni Seçimi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [73]  Sinan Atan, Ümit Aygölü, "Ortak Hedefli Röleli Telsiz İletişim Sistemleri İçin Yüksek Sığalı Yeni Protokoller", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [74]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Mehmet Karaca, "Telsiz Yerel Ağ Erişim Noktalarında Güç Tüketimini Düşürecek Analizler", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [pdf] [doi]
 [75]  Hasan Anıl Akyıldız, Beste Akkuzu, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "Servis Kalitesine Duyarlı Yeniden Yapılandırılabilir LTE MAC Çizelgeleyici", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [76]  Merve Turan, Mengüç Öner, Hakan Ali Çırpan, "MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu Klasifikasyonu", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [77]  Umur Karabulut, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röleli Yayin Kanalları İçin Servis Dışı Kalma Ve Bit Hata Başarımı Analizleri", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [78]  Gürkan Coşkun, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji Verimli El Değiştirme", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [79]  Mehmet Özgün Demir, Barış Kurt, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, A. Taylan Cemgil, Engin Zeydan, "Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme Stratejilerinin Karşılaştırılması", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [80]  Özge Cepheli, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı Modellemesi Tabanlı Sezilmesi", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [81]  Engin Dalman, Mehmet Nuri Akıncı, Güneş Karabulut Kurt, "Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [82]  Saliha Büyükçorak, Tayfun Erbaş, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [pdf]
 [83]  Metin Vural, Güneş Karabulut Kurt, "Akıllı Şebekelerde İşbirlikçi Haberleşmenin Güç Tüketimine Etkisi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [84]  Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı, "OFDM için Yeni Bir Teknik: OFDM-İndis Modülasyonu", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [85]  Tuğra Şahiner, Güneş Karabulut Kurt, Ayşegül Özbakır, "Veri İhtiyacı Öngörüsü ile Yeşil Haberleşme", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [86]  Çağlar Özdağ, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, Alphan Salarvan, "Sayısal-analog Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [87]  Harun Sokullu, Alphan Salarvan, Fatih Sadıç, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, "Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [88]  Derya Erhan, Güneş Karabulut Kurt, Emin Anarım, Rabun Koşar, "DDOS Saldırılarının Trafik Özellikleri Üzerindeki Etkisi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [89]  İlknur Ateş, Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "MIMO-OFDM Sistemlerde Ses Kalitesi Kestirimi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [90]  Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "İşbirlikli Tam-Çift Yönlü Haberleşme", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [91]  Saliha Büyükçorak, Güven Toprakkıran, Güneş Karabulut Kurt, "Hücresel Ağlarda Arama Tutma Süresi Analizi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [92]  Ebru Sinem Çetin, Ertuğrul Çelebi, "Analog Ağ Kodlamalı Çift Yönlü Röleli Ağlar için Toplam Güç Tüketimini Enküçükleyen Röle Seçimi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [93]  Ali Karademir, İbrahim Altunbaş, "İşbirlikli Sistemlerin Genelleştirilmiş-K Kanallardaki Hata Performansı", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [94]  Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Yaklaşık Birleşik Sönümleme Etkisi Altında Efektif Kapasite İncelemesi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [95]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Yapay Gürültünün Fiziksel Katman Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Analizi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [pdf]
 [96]  Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Effects of channel estimation error in an-aided beamforming", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu - MASFOR 2012, 2012, June. (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 100. Kuruluş Yıldönümü)
 [97]  Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "Tam-çift yönlü sistemlerde kanal kestirim hatalarının incelenmesi", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu - MASFOR 2012, 2012, June. (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 100. Kuruluş Yıldönümü)
 [98]  Ebru Sinem Çetin, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Çift-yönlü Yükselt İlet Aktarmada Toplam Gücün Optimizasyonu", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [99]  Selami Şahin, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röle Kanallar için Sınırlı Geri Beslemeli Kısmi-Çöz-ve-İlet Stratejisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [100]  Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "MIMO Kanal Kapasite Ölçümleri", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [101]  Güneş Karabulut Kurt, "OFDM Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [102]  Menekşe Yıldız, Ümit Aygölü, "Uzay-Zaman Blok Kodlamalı İki-Yönlü Röleli Sistemler İçin Servis Dışı Kalma Analizi ve Güç Paylaşımı", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [103]  Sinan Kahraman, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Golden Ve Silver Kodlar İçin Boyutsal İndirgemeli Kodçözme", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [104]  Mustafa Yağımlı, İbrahim Altunbaş, "Anten Seçimli Fiziksel Katman Ağ Kodlama", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [105]  Mehmet Çağrı İlter, İbrahim Altunbaş, "Gölgelemeli/sönümlemeli Kanallarda Fiziksel Katman Ağ Kodlama", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [106]  E.Altman J.-M.Gorce C.Hasan, Ü.Aygölü, "Çok-Kullanıcılı Telsiz Ağlarda Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim için Koalisyon Düzenleme Oyunları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [107]  Aslı Ölmez, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [108]  Seyed Mohsen Mousavi, Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Zigbee Telsiz Duyarga Ağlarda Ses İletim Uygulamaları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [pdf] [doi]
 [109]  S. Aksu, G.K. Kurt, "Effects of propagation path loss on the quality of VoIP over wireless mesh networks", Signal Processing and Communications Applications (SIU), 2011 IEEE 19th Conference on, pp. 912-915, 2011, April. [pdf] [doi]
 [110]  Volkan Şenyuva, Emin Anarım, Güneş Karabulut Kurt, "Sıkıştırılmış Örnekleme ile Bariyer Yordamı Kullanarak Sinyal Geriçatılması", SIU 2011, Antalya, pp. 873-876, 2011, April. [pdf] [doi]
 [111]  M. Başaran, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "The effect of channel resolution on compressed sensing based Ultra-Wideband channel estimation [Kanal çözünürlüǧünün sıkıştırılmış algilama tabanli ultra geniş bantli kanal kestirimine etkisi]", 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, pp. 367-370, 2011, April. [pdf] [doi]
 [112]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
 [113]  E.Başar, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, V.Poor, "Uzaysal Modülasyon için Kafes Kodlama", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
 [114]  S.Şen, Ü.Aygölü, "Fırsatçı İşbirlikli Kafes Kodlamalı Modülasyon", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.
 [115]  Y. Sitti, I. Altunbaş, "Error performance analysis of cooperative systems with receiver diversity: Effect of shadowing in source-destination link", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 482-485, 2011. [pdf] [doi]
 [116]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Full rate full diversity wireless multicasting: Extended Balanced Space-Time Block Coding", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 246-249, 2011. [pdf] [doi]
 [117]  S.O. Ata, H.A. Çirpan, "Signal detection based on linear trend in the noise-originated eigenvalues of the correlation matrix for Cognitive Radio [Bilişsel Radyo için özilişki matrisinin gürültü-kaynakli özdeǧerlerinin doǧrusal deǧişimine dayalı işaret sezimi]", 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, pp. 494-497, 2011.
 [118]  H. İlhan, I. Altunbaş and, M. Uysal, "Design of distributed space-time trellis code for relay systems over cascaded Nakagami channels", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2010 IEEE 18th, pp. 732-735, 2010, April. [pdf] [doi]
 [119]  Ahmet Akan, Güneş Karabulut, "Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri", ASES, 2010, İstanbul, 2010, .
 [120]  Ö. Cetin, B. Karakaya, H.A. Çirpan, "Channel estimation for 3GPP LTE MIMO-OFDMA systems [3GPP LTE MIMO-OFDMA sistemlerde kanal kestirimi]", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 129-132, 2010.
 [121]  B. Yuksel, M. Cingoz, G. Karabulut, S. Oktug, "Model of call arrivals for GSM traffic with empirical data", Proc. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), pp. 527-530, 2010. [pdf] [doi]
 [122]  B. Karakaya, H.A. Cirpan, H. Arslan, "Leakage reduction in DFT-based channel estimation for LTE Uplink [LTE Uplink için DFT-tabanli kanal kestirimcide sizma azaltimi]", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 137-140, 2010.
 [123]  A. F. Coskun, O. Kucur, I. Altunbaş, "Performance of Alamouti scheme with transmit antenna selection in non-identical Nakagami-m fading channels", Proc. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), pp. 133-136, 2010. [pdf] [doi]
 [124]  İ.L. Karaevli, İ. Altunbaş, G. Karabulut, "Error performance of multiple antenna relay system applying transmit antenna selection and selection combining (In Turkish)", Proc. of 3rd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS'09, İstanbul, Turkey, 2009, December.
 [125]  B.Yüksel, Ü.Aygölü, "Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.
 [126]  D.Çelik, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerde FSK/PSK Modülasyonu ile Başarım İyileştirme", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [127]  İ.Aydın, Ü.Aygölü, "Çok Atlamalı Telsiz Ağlar İçin Art Arda Bağlanmış Dağıtılmış Alamouti Uzay-Zaman Kodu", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.
 [128]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Geri Beslemeli Gerçel Dik Uzay-Zaman Blok Kodları Kullanılarak Karmaşık İşaretlerin İletimi", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [129]  E.Başar, Ü.Aygölü, "İki, Üç ve Dört Verici Antenli MIMO Sistemler için Kanal Sığasını Yakalayan Uzay-Zaman Blok Kodları", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [130]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Dağıtılmış Uzay-Zaman Blok Kodlarda Bileşen Serpiştirme ile Çeşitleme Derecesinin Artırılması", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [131]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
 [132]  S. Çekli, H.A. Çirpan, "Near field broadband acoustic source localization with observation delay compensated MUSIC algorithm [Genişbantli temel bant akustik kaynaǧin gözlem gecikme telafili MUSIC algoritmasi ile yakin alan konumlandirmasi]", 2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009, pp. 5-8, 2009.
 [133]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "En Kötü Rölenin İptal Edildiği Huzme Oluşturmalı İşbirlikli Sistemde Servis Kesilme Olasılığı Analizi", 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, pp. 45-48, 2009. [pdf] [doi]
 [134]  G. K. Kurt, T. Kurt, "Capacity optimization in systems with AMC", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 908-911, 2009. [pdf] [doi]
 [135]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis of relay systems under cascaded Nakagami channels", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 912-915, 2009. [pdf] [doi]
 [136]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended cooperative balanced space time block coding in wireless networks for spectral efficiency", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 688-691, 2009. [pdf] [doi]
 [137]  İ. Altunbaş, A.S. Demiroğlu, M. Ertuğrul Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for relay systems (In Turkish)", Proc. of 2nd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS\'08, İstanbul, Turkey, 2008, October.
 [138]  Güneş Karabulut, "Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği", Haberleşme Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2008, İstanbul, 2008, Oct. [pdf]
 [139]  T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü, "Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [140]  E.Aygün, Ü.Aygölü, "Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [141]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [142]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
 [143]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.
 [144]  B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.
 [145]  Ebru S. Toker, Özgür Oruç, Mehmet E. Çelebi, "Röleli Kanallarda Sınırlı Geribeslemeli Huzme Olusturma ile Çesitlemenin Arttırılması", URSI (International Union Of Radio Science) Türkiye Ulusal Komitesi IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 20 - 22 Ekim 2008, Antalya, Türkiye, 2008, Ekim.
 [146]  S. Çekli, H.A. Çirpan, "Wideband source localization and tracking with observation shifted maximum likelihood estimation method [Gözlem kaymali en büyük olabilirlik kestirim yöntemi i̇le hareketli genişbant kaynaǧin konum kestirimi ve takibi]", 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU, 2008.
 [147]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Improving diversity of relay channels: Beamforming and relay selection", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [148]  S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Rate Controlled Linear Dispersive Space-Time Codes", Proc. IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [149]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis and optimization of relay-assisted vehicle-to-vehicle (V2V) cooperative communication", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [pdf] [doi]
 [150]  H. Ilhan, I. Altunbaş, "Relay Cooperative Systems with Improved Super-Orthogonal Space-Time Trellis Codes", Signal Processing and Communications Applications, 2007. SIU 2007. IEEE 15th, pp. 1-4, 2007, June. [pdf] [doi]
 [151]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Dört Verici Anten için Dört ve Beş Geribeslemeli Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [152]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [153]  A.Birol, Ü.Aygölü, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı", HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2007, Kasım.
 [154]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [155]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
 [156]  S. Çekli, E. Çekli, H.A. Çirpan, "Location estimation of wideband sources with expectation maximization algorithm [Beklenti/en büyükleme algoritmasi ile genişbant kaynaǧin konumunun kestirimi]", 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, 2007.
 [157]  S. Kahraman, M. E. Çelebi, "A New Code Design Criterion for Linear Dispersive Space-Time Block Codes", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007. [pdf] [doi]
 [158]  H. Ilhan, I. Altunbaş, "Relay Cooperative Systems with Improved Super-Orthogonal Space-Time Trellis Codes", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007. [pdf] [doi]
 [159]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Comparison of Cooperative Path Selection Techniques", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007. [pdf] [doi]
 [160]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Cooperative Balanced Space-Time Block Codes for Relay Networks", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007. [pdf] [doi]
 [161]  H. Doǧar, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "EM-MAP based initialization of PIC receiver for downlink MC-CDMA systems [Aşaǧi link MC-CDMA sistemlerinde kullanilan PIC ahcinin EM-MAP tabanli olarak i̇lklendirilmesi]", 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, 2007.
 [162]  H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, B.H. Fleury, "EM-based joint data detection and channel estimation for uplink MC-CDMA systems over frequency selective channels [Frekans seçici kanallarda çalişan yukari link MC-CDMA sistemleri için em tabanh birleşik bilgi sezim ve kanal kestirim yöntemi]", 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, 2007.
 [163]  H. Ilhan, I. Altunbaş, "Error performance analysis of cooperative diversity systems employing conventional space-time codes (In Turkish)", Proc. of ELECO 2006, Bursa, Turkey, 2006, December.
 [164]  Ö.Oruç, C.F.Kul, Ü.Aygölü, "İki Kullanıcılı İşbirlikli Sistemler için Farksal Sezim", 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006, Nisan.
 [165]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Üç Verici anten için Geri Beslemeli Yeni Uzay Çeşitleme Yöntemleri", 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006, Nisan.
 [166]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Uzay-Zaman-Frekans Blok Kodlamalı OFDM", 3.Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) Ulusal Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006, Eylül.
 [167]  S. Özer, H.A. Çirpan, N. Kabaoǧlu, "Support vector machines based target tracking techniques [Destek vektör makineleri tabanli hedef takip yöntemleri]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.
 [168]  S. Çekli, E. Çekli, N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, "Near field parameter estimation of moving sources with recursive expectation maximization algorithm [Yinelemeli beklenti/en büyükleme algoritmasi ile hareketli kaynaklarin yakin-alan parametrelerinin kestirimi]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.
 [169]  B. Karakaya, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Channel estimation for MIMO-OFDM in fixed broadband wireless applications [Sabit genişbanth telsiz uygulamalarinda çgçç- dfbç için kanal kestirimi]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.
 [170]  G. Z. Karabulut, T. Kurt, A. Yongacoglu, "Applications of Basis Selection Algorithms in Communication Problems", Proc. IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, pp. 1-4, 2006. [pdf] [doi]
 [171]  H. Doǧan, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "EM based MAP channel estimation for turbo/convolutional coded SFBC/STBC-OFDM systems [Turbo/katlamali kodlanmiş SFBC/STBC-OFDM sistemlerinde yinelemeli kanal kestirimi]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.
 [172]  E. Aydin, I. Altunbaş, "Serially Concatenated LDPC and Space-Time Trellis Codes with Transmit Antenna Selection", Proc. IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, pp. 1-4, 2006. [pdf] [doi]
 [173]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Üstün-Dik Uzay-Zaman-Frekans Kafes Kodlamalı OFDM", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, İstanbul, 2005, Eylül.
 [174]  Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi, "Görüntü Onarımı İçin BE Tabanlı Öğrenme: Kapalı Çözüm", 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kayseri, sf. 46-49, 2005, .
 [175]  A.Birol, Ü.Aygölü, M.Yücel, "Hızlı Sönümlemeli Kanallar için Üstün-Dik Uzay-Zaman PSK Kafes Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs.
 [176]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs.
 [177]  S. Ozyurt, O. Kucur, I. Altunbaş, "Performance of phase shift keying modulation with rotated signal constellation over Ricean fading channels", Proc. IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conf, pp. 660-663, 2005. [pdf] [doi]
 [178]  O. Ozdemir, I. Altunbaş, M. Bayrak, "Super-orthogonal space-time trellis coding with transmit antenna selection", Proc. IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conf, pp. 388-391, 2005. [pdf] [doi]
 [179]  A. S. Demiroglu, I. Altunbaş, "Space-time trellis codes with asymmetric 4PSK modulations", Proc. IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conf, pp. 316-319, 2005. [pdf] [doi]
 [180]  O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda Yeni Bir Uzay-Zaman-Frekans Kodlamalı OFDM Sistem Tasarımı", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.68-71, 2004, Nisan.
 [181]  F.Dönmez, Ü.Aygölü, "OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.57-60, 2004, Nisan.
 [182]  Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi, "Tümüyle Kör Görüntü Onarımı İçin Görüntü Parametrelerinin Özyinelemeli Öğrenilmesi", 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 339-342, 2004, .
 [183]  Y.Ülker, Ü.Aygölü, "8-PSK için Delikli Turbo Kafes Kod Tasarımı", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.172-175, 2004, Nisan.
 [184]  Ö.Oruç, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.724-727, 2004, Nisan.
 [185]  İ. Altunbaş, A. Yongaçoğlu, "Error Performance of Serially Concatenated Space-Time Codes (In Turkish)", Proc. of 11th Signal Processing and Communication Applications Conf., SİU\'03, pp.446-449, Sarıyer, İstanbul, Turkey, 2003, June.
 [186]  Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Lineer Dağılım Uzay-Zaman Blok Kodlamada Yeni Bir Yaklaşım", 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Istanbul, sf. 450-453, 2003, .
 [187]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Yüksek Hata Başarımına sahip Karma Bileşenli Delikli Turbo Kodların Tasarımı", 11.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Koç Üniversitesi, s.438-441, 2003, Haziran.
 [188]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "16-QAM için Üstün-Dik Uzay-Zaman Kafes Kodları", 11.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Koç Üniversitesi, s.442-445, 2003, Haziran.
 [189]  F.Yılmaz, Ü.Aygölü, "Turbo Kodlar için Karma Serpiştirici Tasarımı", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.159-164, 2002, Haziran.
 [190]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Çok Alıcı Antenli Dik Uzay-Zaman Kodları için Güç Kontrolu", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.743-748, 2002, Haziran.
 [191]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "İlintili Sönümlemeli Kanallarda Dik Uzay-Zaman Kodlamalı OFDM", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.383-388, 2002, Haziran.
 [192]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Delikli Turbo Kod Tasarımı", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.153-158, 2002, Haziran.
 [193]  Güneş Karabulut, Abbas Yongaçoğlu, "Labeling Gain in Block Coded Modulation", SIU 2002, Denizli, 2002, .
 [194]  Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Verici Anten Çeşitliliği için Fourier Yöntemleri", 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Pamukkale, sf. 749-753, 2002, .
 [195]  Çiğdem Erdem, Güneş Karabulut, Evsen Yanmaz, Emin Anarım, "Motion Estimation in Frequency Domain Using Fuzzy C-Planes Clustering", SIU 2001, Kıbrıs, 2001, .
 [196]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Uzay-zaman Kodlamalı Çoklu MSK Modülasyonu", 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazimağusa, KKTC, s.312-317, 2001, Nisan.
 [197]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "MSK Modülasyonlu OFDM Sistemleri", 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazimağusa, KKTC, s.318-323, 2001, Nisan.
 [198]  M.Uysal, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Rician Sönümlemeli Kanallarda Mükemmel Olmayan Faz Senkronizasyonu Altında Kafes Kod Modülasyonu Başarım Analizi", 6.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahamam, Ankara, s.566-571, 1998, Mayıs.
 [199]  E.Öztürk, Ü.Aygölü, "Sönümlemeli Kanallarda Kafes Kodlamalı Sistemler için Birleşik Serpiştirme Tekniği", 6.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahamam, Ankara, s.589-594, 1998, Mayıs.
 [200]  A.Akar, Ü.Aygölü, "Çok h-lı Sürekli Faz Modülasyonu için Çoklu Kafes Kodlar", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 7.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara,s.192-195, 1997, Eylül.
 [201]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Sönümlemeli Kanallar için Çok Düzeyli Kodlanmış Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Sistemleri", 5.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, İzmir, s.371-376, 1997, Mayıs.
 [202]  M.E.Çelebi, "Hücresel Yapay Sinir Ağları İle 2-B Farksal Darbe Kod Modülasyonu", 5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 73-76, 1997, .
 [203]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Hızlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun Çok Düzeyli Kodlanması", 4.Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, s.64-67, 1996, Aralık.
 [204]  F.Sarı, M.E.Çelebi, "Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, Antalya, sf. 83-88, 1996, .
 [205]  B.Hüseyinoğlu, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "HDSL Sistemin Başarım Analizi", 4.Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, s.12-15, 1996, Aralık.
 [206]  M.Dişbudak, M.E.Çelebi, "Wiener Süzgeci ile Görüntü Onarımında Yeni bir Yaklaşım", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 77-82, Antalya, 1996, .
 [207]  A.Y.Zorlu, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Dörtlü Hat Kodu Tasarımı", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Bursa, s.748-751, 1995, Eylül.
 [208]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Kodlanmış Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Bursa, s.786-789, 1995, Eylül.
 [209]  M.E.Çelebi, C.Güzeliş, "Hücresel Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Onarımı", 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 37-41, Nevşehir, 1995, .
 [210]  F.Sarı, M.E.Çelebi, "Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı", Elektrik Müh. 6. Ulusal Kongresi, sf. 815-818, Bursa, 1995, .
 [211]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "32-CROSS Modülasyonu için Çok Düzeyli Kod Tasarımı", Elek-trik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.280-285, 1993, Eylül.
 [212]  R.Algın, Ü.Aygölü, "Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi", Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.625-631, 1993, Eylül.
 [213]  Ertuğrul Çelebi, "Dayanıklı Görüntü Onarımı Yöntemleri", 1. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 53-58, İstanbul, 1993, .
 [214]  M.E.Çelebi, "Impulsif Gürültülü Haberleşme Kanallarında Görüntü Onarımı", Elektrik Müh. 5. Ulusal Kongresi, sf. 793-797, Trabzon, 1993, .
 [215]  A.Karataş, Ü.Aygölü, "Çok h-li ve Çok T-li Faz Kodlamalı Modülasyon Teknikleriçin Hata Başarım Analizi", Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ, İzmir, s.711-714, 1991, Eylül.
 [216]  A.Karataş, Ü.Aygölü, "Asimetrik Çok h-li Faz Kodlamalı Modülasyonlu İşaretlerin Hata Başarımlarının İncelenmesi", Bilkent Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, Bilkent, Ankara, s.182-185, 1991, Temmuz.
 [217]  Ü.Aygölü, "Hızlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Kafes Kodlarının Gürültülü ve Sönümlemeli Kanallarda Hata Başarımları", Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ, İzmir, s.715-718, 1991, Eylül.
 [218]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi", Elektrik Mühendisliği3. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, s.548-551, 1989, Eylül.
 [219]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Yapıda Tasarlanan Hat Kodlarının Hata Olasılıkları için Üst Sınırlar", ODTÜ 30.Yıl Sempozyumu, Ankara, s.111-114, 1989, Şubat.
 [220]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Hat Kodlarının Kafes Yapıda Tasarımı", Elektrik Mühendisliği 2.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, s.105-108, 1987, Eylül.
Bibtex data last updated: October 27 2023 15:23:01.
Powered by bibtexbrowser