THAL Şablonları ve LaTeX Notları


LaTeX Notları

LaTeX için pratik bir yolla kaliteli pdf figür elde etmek ve LaTeX file içine eklenmesi

Kaliteli ve KB küçük boyutlu, tüm fontlar embedded pdf grafik üretimi ve bounding box bulunması ve TeXstudio ile pratik olarak figürün eklenmesi şu şekilde yapılabilir:
Ön kurulum
- Miktex  http://miktex.org/  (Note that MiKTeX (since version 2.8) include TeXworks for MS Windows, )
- Ghostscript - gsview - gpl http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
- TeXstudio http://texstudio.sourceforge.net/

1. http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
Adresindeki Ghostscript ve gsview kurulumu gerektiren (free-ücretsiz) cutepdfwriter driver olan programı indirilip yüklenir.
Herhangi bir belgeden pdf grafik dosyası hazırlanırken, CTRL+P tuş kombinasyonu ile belge pdf üretmek üzere dosya cutepdfwriter yazıcısına gönderilir.
Cutepdfwriter tüm fontları embedded, özetle font eksikliği problemi vermeyecek, KB olarak küçük boyutlu, ama kaliteli vektörel grafik pdf dosyası üretilmesini sağlar.

2.  http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ adresinden  Ghostscript, Ghostview and GSview programı indirilip kurulur.
pdf figur içinde bb bilgisi yoksa, bounding box hesaplatılması gerekecek, aşağıdaki yolla kolayca bb hesaplatılabilir. (Not: PcTeX 6 da bb hesaplayabilir)
http://ghostscript.com/doc/7.07/Use.htm#Bounding_box_output
"C:\Program Files (x86)\GPLGS\gswin32c -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=bbox pdf_figure_test.pdf"  komutu ile pdf grafiğin bounding box - bb değerleri hesaplatılır.

###################################

C:\Program Files (x86)\GPLGS>gswin32c -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=bbox pdf_figure_test.pdf
GPL Ghostscript 8.15 (2004-09-22)
Copyright (C) 2004 artofcode LLC, Benicia, CA.  All rights reserved.
This software comes with NO WARRANTY: see the file PUBLIC for details.
Warning: the map file cidfmap was not found.
Processing pages 1 through 1.
Page 1
%%BoundingBox: 21 18 140 37
%%HiResBoundingBox: 21.094663 18.535781 139.944793 36.935999

C:\Program Files (x86)\GPLGS>

###################################

Unix-ubuntu gibi işletim sistemlerinde gswin32c yerine "gs" komutu yazılmalıdır.

3. Daha sonra texstudio (http://texstudio.sourceforge.net/) LaTeX arayüzü + Miktex derleyici + gsview-gscript olan bir pc de, grafik ekleme için latex kodu eklenir.

\begin{figure}[tbp] % float placement: (h)ere, page (t)op, page (b)ottom, other (p)age
  \centering
 nbsp; % file name: C:/Users/sss/Documents/pdfigur/TEST-fig4-identical.pdf
  \includegraphics[bb=57 201 545 600,width=3.2in,keepaspectratio]{./visio/pdf/ TEST-fig4-identical.pdf}
  \caption{Caption for TEST-fig4-identical.}
  \label{fig:TEST-fig4-identical.pdf}
\end{figure}

Bu yolla KiloByte olarak küçük ve kaliteli+fontları embedded pdf grafik üretme ve manuel yolla bb değerleri hesaplatarak problemsiz latex içine figür eklemek gayet kullanışlı.
MATLAB içinde default font Helvetica olduğu ve MATLAB ile üretilen pdf dosyasında bu font ticari olduğundan embed yapılmaz. Bundan dolayı yine, MATLAB figure elde edilince CTRL+P ile pdf üretme ve kullanma tercih edilmelidir.

Matlab ile tek tip ve boyutları belli, değişmeyen figür elde etmek için
h=plot(snr,test,'bo-');
set(gcf, 'Units','centimeters', 'Position',[10 10 20 15]);

satırları kullanımı yine kullanışlıdır.

MATLAB figür boyutu üstteki iki satırdaki gibi seçilir ve pdf elde edilirse, bounding box değeri değişmeyecektir.  Böylece de, [bb=57 201 545 600], hazır şekilde kullanılabilir. 

 

Sample Templates for IEEE Conferences

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

IEEE Authors Digital Box : more info and templates

LaTeX Kaynak Adresleri

İnce bir LaTeX el kitabı 

LaTeX sembolleri

 

Hazırlayan: S.Aksu (webmaster)