Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Year: 2015
Year: 2015
 Articles
 [1]  Ertuğrul Başar, "Multiple-Input Multiple-Output OFDM with Index Modulation", Signal Processing Letters, IEEE, vol. 22, no. 12, pp. 2259-2263, 2015, Dec. [bibtex] [pdf] [doi]
 [2]  A. Yeşilkaya, F. Miramirkhani, H. F. Alsan, E. Başar, E. Panayırcı, M. Uysal, "Modelling of Visible Light Channels and Performance Analysis for Optical OFDMSystems [Görünür Işık Kanallarının Modellenmesi ve Optik OFDM Sistemleri için Performans Analizi]", The Journal of Electrical,Electronics, Biomedical and Computer Engineering (EMO Bilimsel Dergi - In Turkish), 2015, November. [bibtex] [pdf]
 [3]  Ali Karademir, İbrahim Altunbaş, "SER performance of cooperative systems with the Nth best path selection in generalized-K channels", Journal of the Franklin Institute, 2015, July. [bibtex] [pdf] [doi]
 [4]  A.S. Demiroğlu, İ. Altunbaş, M. Ertuğrul Çelebi, "Non-orthogonal amplify and forward relay selection systems with distributed space-time trellis coded continuous phase modulation", Wireless Personal Communications, vol. 84, no. 2, pp. 1209-1225, 2015, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [5]  Ertuğrul Başar, "OFDM with Index Modulation Using Coordinate Interleaving", Wireless Communications Letters, IEEE, vol. PP, no. 99, 2015, April. [bibtex] [pdf] [doi]
 [6]  İbrahim Aydın, Ümit Aygölü, "Performance Analysis of a Multihop Relay Network using Distributed Alamouti Code", Wireless Networks, Springer US, vol. 21, no. 1, pp. 217-226, 2015, January. [bibtex] [pdf] [doi]
 [7]  Mehmet Özgör, Serhat Erküçük, HakanAli Çırpan, "Bayesian compressive sensing for ultra-wideband channel estimation: algorithm and performance analysis", Telecommunication Systems, Springer US, vol. 59, no. 4, pp. 417-427, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
 Book Chapters
 [8]  Ö. Cepheli, V. Luecken, G. Karabulut Kurt, G.Dartmann, G. Ascheid, "Physical Layer Security in the Last Mile Technology of Mobile Networks", CRC Press-Taylor & Francis, 2015. (Book Chapter) [bibtex] [pdf]
 [9]  N. Bajcinca, G. Dartmann, V. Luecken, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, "Robust Distributed Control for Wireless Cyber-Physical Systems", Elsevier, 2015. (Book Chapter) [bibtex] [pdf]
 International Conference Papers
 [10]  M. Başaran, S. Erküçük, H. A. Çırpan, "Compressed sensing based approaches for the design of energy efficient communication systems", 2. Int. Matheon Conf. Compressed Sensing and its Applications, Berlin, Germany, 2015, Dec. [bibtex] [pdf] [doi]
 [11]  S. Gökçeli, M. Uslu, G. Karabulut Kurt, B. Ozbek, H. Alakoca, M.A. Durmaz, "Implementation of Pre-FFT Beamforming in MIMO-OFDM", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015, Bursa, Turkey, 2015, November. [bibtex] [pdf]
 [12]  E. Başar, "Performance of Multiple-Input Multiple-Output OFDM with Index Modulation", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015, Bursa, Turkey, 2015, November. [bibtex] [pdf]
 [13]  S. Gökçeli, H.B. Tuğrel, S. Pisirgen, G. Karabulut Kurt, S.B. Ors, "A Building Automation System Demonstration", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015, Bursa, Turkey, 2015, November. [bibtex] [pdf]
 [14]  Mehmet Başaran, Serhat Erkucuk, Hakan Ali Cirpan, "The effect of primary user bandwidth on Bayesian compressive sensing based spectrum sensing", Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2015 7th International Congress on, pp. 35-39, 2015, October. [bibtex] [pdf] [doi]
 [15]  Ertuğrul Başar, Erdal Panayırcı, "Optical OFDM with Index Modulation for Visible Light Communications", 4th International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Istanbul, Turkey, 2015, September. [bibtex] [pdf] [doi]
 [16]  İ. Aydın, H. Yanıkömeroğlu, Ü. Aygölü, "User-aware cell switch-off algorithms", International Wireless Communications & Mobile Computing Conference, Dubrovnik, Croatia, 2015, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [17]  S. Büyükçorak, G. Karabulut Kurt, "Lognormal Mixture Cramer-Rao Lower Bound for Localization", International Wireless Communications & Mobile Computing Conference, Dubrovnik, Croatia, 2015, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [18]  Serdar Özgür Ata, İbrahim Altunbaş, "Relay antenna selection for V2V communications using PLNC over cascaded fading channels", 11th Int. Wireless Communications & Mobile Computing Conference, IWCMC, Dubrovnik, Croatia, pp. 1336-1340, 2015, Aug. [bibtex] [pdf] [doi]
 [19]  S. Atan, Ü. Aygölü, "Novel Protocols for cooperative wireless networks with common destination", European Conference on Networks and Communications, Paris, France, 2015, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [20]  A. R. Heidarpour, G. K. Kurt, M. Uysal, "Diversity-multiplexing tradeoff for network coded cooperative OFDMA systems", 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), pp. 4368-4373, 2015, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [21]  H. Li, Z. Liang, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, G. Dartman, "Channel Correlation Map based Indoor-to-outdoor Artificial Noise Design and Secrecy Analysis", 21st European Wireless (EW), Budapest, Hungary, 2015, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [22]  Ö. Cepheli, V. Luecken, G. Dartman, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, "Adaptive Physical Layer Security Framework for Wireless Systems", IEEE 81st Vehicular Technology Conference, Glasgow, Scotland, 2015, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [23]  M. Vural, G. Karabulut Kurt, C. Schneider, "The Effect of Shadow Fading Distributions on Outage Probability and Coverage Area", IEEE 81st Vehicular Technology Conference, Glasgow, Scotland, 2015, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [24]  M. Babaei, Ü. Aygölü, "Spectral Efficient and Interference-free Spectrum Sharing in Cognitive Radio Using Signal Space Diversity", IEEE 3rd International Blacksea Conference on Communications and Networking, Constanta, Romania, 2015, May. [bibtex] [pdf]
 [25]  G. Özvural, G. Karabulut Kurt, "Advanced Approaches for Wireless Sensor Network Applications and Cloud Analytics", International Workshop on Emerging Wireless Sensors Network Applications, Singapore, 2015, April. [bibtex] [pdf] [doi]
 [26]  V. Luecken, T. Singh, Ö. Cepheli, G. Karabulut Kurt, G. Ascheid, G. Dartman, "Filter Hopping: Physical Layer Secrecy Based on FBMC", IEEE Wireless Communications and Networking Conference, New Orleans, LA, USA, 2015, March. [bibtex] [pdf] [doi]
 [27]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Mehmet Karaca, "Application based Energy Consumption Characterization of IEEE 802.11n/ac Access Points", International Conference on Computing, Networking and Communications, Green Computing, Networking and Communications Symposium, Anaheim, California, USA, 2015, Feb.. [bibtex] [pdf] [doi]
 National Conference Papers [in Turkish]
 [28]  Rida Khan, Güneş Karabulut Kurt, İbrahim Altunbaş, "Decoding failure probability of random network coding systems in fading channels", 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pp. 2050-2053, 2015, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [29]  Selahattin Gökçeli, Hakan Alakoca, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarla OFDMA Ağının Tasarımı ve Geliştirilmesi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [30]  Selahattin Gökçeli, Güneş Karabulut Kurt, "2.4 GHz ISM Bandında Gerçek Zamanlı Kanal Tabanlı Spektrum İzleme Uygulaması", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [31]  Merve Uslu, Güneş Karabulut Kurt, "Yazılım Tabanlı Radyolarda Süzgeçlerin Hata Vektör Büyüklüğüne Etkisi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [32]  Mehmet Özgün Demir, Güneş Karabulut Kurt, Mehmet Karaca, "Telsiz Yerel Ağ Erişim Noktalarında Güç Tüketimini Düşürecek Analizler", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [33]  Yağmur Sabucu, Ali Emre Pusane, Güneş Karabulut Kurt, "Kablosuz İletişim Sistemlerinde Kararlı Eşleme Algoritması Uygulamaları", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [34]  Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, Buğra Engin, İbrahim Altunbaş, "OFDMA Sistemleri için Birleşik Güç ve Alt-Taşıyıcı Atama Tekniği", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [35]  Hakan Alakoca, Mehmet Karaca, Güneş Karabulut Kurt, "Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [36]  Büşra Taş, Sıddıka Berna Örs Yalçın, Güneş Karabulut Kurt, "Bina Yönetim Sistemleri için Tahliye Modeli", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [37]  Serdar Özgür Ata, İbrahim Altunbaş, "Araçtan-Araca Fiziksel Katman Ağ Kodlamalı Sistem için Röle Anteni Seçimi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [38]  Buğra Engin, İbrahim Altunbaş, Semiha Tedik Başaran, Güneş Karabulut Kurt, "OFDMA Sistemlerde Rastgele İkili Diyagramlar İle Farklı Sayılarda Alt-taşıyıcı Atama", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [39]  Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [40]  Sinan Atan, Ümit Aygölü, "Ortak Hedefli Röleli Telsiz İletişim Sistemleri İçin Yüksek Sığalı Yeni Protokoller", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 MSc and PhD Thesis
 [41]  Kaan Dandin, "Dynamic Load Management for IMS Networks Using Network Function Virtualization (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut, İ.Hökelek) [bibtex]
 [42]  Görkem Özvural, "System Design for Internet of Things and Network Coding Applications in the Wireless Personal Area Networks (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Mayıs. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [43]  Buğra Engin, "Klasik ve ağ kodlamalı OFDMA sistemlerde alt-taşıyıcı atama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş) [bibtex]
 [44]  Teoman Mert, "Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim Sistemleri İçin Toplam Veri Hızını Enbüyükleyen Özkaynak Tahsisi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Temmuz. (danışman: H.A.Çırpan) [bibtex]
 Patent Applications and Other Publications
 [45]  E. Başar, "Multiple-Input Multiple-Output Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation System", Turkish Patent Institute (TPE) File No: 2015/09964, 2015, . (Patent Application on Aug. 2015) [bibtex]
 [46]  Güneş Kurt, S. Tedik Başaran, "A Network Coded Cooperative Distributed Wireless Communication and Data Storage Technique", Turkish Patent Institute, PCT/TR2016/050139, 2015, . (Patent Application on May 2015) [bibtex]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser